LIZ - Leren van incidenten in de zorg (2009-2012) - Dossier Patiëntveiligheid

Met LIZ hebben we een breed inzetbaar online methodiek ontwikkeld die zorgprofessionals en zorgorganisaties kunnen ondersteunen bij het systematisch het systematisch leren van incidenten. Deze methodiek komt voort uit onderzoek gedurende 2009-2012.

Inhoud – 2009-2012: LIZ - Leren van incidenten in de zorg - Dossier Patiëntveiligheid

Zorgprofessionals willen de beste zorg bieden aan hun cliënten en patiënten. Maar behandelingen brengen altijd risico’s met zich mee. En soms gaat er (onbedoeld) iets mis, er kunnen incidenten optreden. Dergelijke incidenten zijn natuurlijk onwenselijk dienen voorkomen te worden. Het leren van incidenten kan hiertoe een bijdrage leveren. Met LIZ hebben we een methodiek ontwikkeld die zorgprofessionals en zorgorganisaties kunnen ondersteunen bij het systematisch leren van incidenten.

Tool LIZ

De online handreiking is gebaseerd op literatuuronderzoek, een inventarisatie van de stand van zaken bij zorgaanbieders door middel van quickscans, analyse van bestaande meldingsformulieren, interviews en groepsbijeenkomsten met experts.
De LIZ-methodiek en alle informatie die daarbij hoort hebben we ondergebracht bij de Tools die het Nivel aanbiedt. Ga daarom naar Tool LIZ - Leren van incidenten in de zorg om alles te weten te komen over LIZ. 

Projectpartners LIZ

De LIZ-projectgroep bestaat uit:

  • Zon Mw, opdrachtgever: het LIZ-project is onderdeel van het ZonMw-programma Patiëntveiligheid
  • Nivel, projectleiding en projectcoördinatie: aandachtsgebied leren van incidenten in de gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg
  • EMGO, VUMC: aandachtsgebied leren van incidenten in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
  • Trimbos instituut: aandachtsgebied leren van incidenten in de geestelijke gezondheidszorg
  • IQ healthcare, Radboud Universiteit Nijmegen: aandachtsgebied leren van incidenten in de eerstelijnszorg.

 

Wagner, C. LIZ - Leren van incidenten in de zorg (2009-2012) - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-08-2023; geraadpleegd op 22-09-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/dossiers/dossier-patientveiligheid/archief-patientveiligheidsinterventies/2009-2012-liz-leren-van-incidenten-de-zorg-dossier-patientveiligheid