Webinars

Geregeld houdt het Nivel een webinar. Verschillende experts, van het Nivel en daarbuiten, gaan met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp in de gezondheidszorg. De online deelnemers praten mee via een chatfunctie. Onze opgenomen webinars stellen we online beschikbaar.

Onderzoek van het Nivel resulteert primair in publicaties - in allerlei soorten en maten - en in online cijfers over zorg. Het Nivel kan verschillende resultaten van onderzoek combineren en als inzet gebruiken voor een webinar.

Definitie webinar

Online evenement over een thema in de zorgOnline evenement over een thema in de zorg

In een Nivel-webinar worden verschillende onderzoeksresultaten van het Nivel met elkaar in verband gebracht binnen een thema in de zorg. In samenhang krijgen de individuele onderzoeksresultaten (vaak publicaties) meer betekenis en meer impact. Een of meer van onze Nivel-experts verzorgt/verzorgen de presentatie online. Er kunnen ook experts of bijvoorbeeld gebruikers van zorg van buitenaf zijn uitgenodigd om over (een deel) van het onderwerp van de webinar met elkaar van gedachten te wisselen. Online deelnemers kunnen via de chatfunctie deelnemen aan het gesprek, waardoor er een interactieve sessie ontstaat.

Meerwaarde door interactie én interactiviteitMeerwaarde door interactie én interactiviteit

Door de interactie tussen de aanwezigen onderling én door de interactiviteit met het online publiek, ontstaat er een geheel eigen dynamiek. Er wordt ingespeeld op vragen uit de praktijk en de actualiteit. Hierdoor wint het besproken thema in de zorg aan duidingskracht.

 

Opname van een webinar bij het Nivel

Nivel-webinars-550px

 

Aanmelden: op uitnodiging of openbaarAanmelden: op uitnodiging of openbaar

Elke Nivel-webinar kan live worden gevolgd. Op onze website maken we via nieuwsberichten melding van aankomende webinars en geven we aan hoe iemand zich online kan aanmelden.

Webinar gemist?Webinar gemist?

Veel van onze webinars worden achteraf op onze website geplaatst, in één stuk of in delen, al naar gelang het onderwerp zich daarvoor leent. Zo kan iedere geïnteresseerde deze webinar bekijken, is het niet live dan wel na afloop.

Nivel Kenniscentrum. Webinars. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 28-08-2023; geraadpleegd op 29-09-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/webinars