SAVE: Sturen op veiligheid in de zorg

Deze website geeft een handreiking voor het uitvoeren van de SAVE-methodiek. De methodiek kan zorginstellingen helpen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorgprocessen en cliëntgerelateerde uitkomsten. Zorginstellingen en –professionals kunnen leren van de uitkomsten van dossieronderzoek en het gebruiken voor het opzetten van verbeteracties. De SAVE-methodiek bestaat uit de volgende 5 stappen:
 

Dossieronderzoek 1e fase Dossieronderzoek 2e fase Multidisciplinair overleg Actieplan opstellen Sturingsinformatie RvB

 

 

Met een triggerlijst screenen verpleegkundigen een selectie van cliëntendossiers. Iedere trigger is een aanwijzing voor mogelijke schade. Indien een dossier 1 of meer triggers bevat, gaat het door naar de 2e fase van het dossieronderzoek.
 

Een arts beoordeelt of er sprake was van zorggerelateerde en mogelijk vermijdbare schade. Dit gebeurt aan de hand van een beoordelingsformulier. Indien dit is vastgesteld, wordt de casus besproken in een multidisciplinair overleg.
 

Bij een multidisciplinair overleg zijn artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en niet-medisch personeel aanwezig. In dit overleg wordt de casus besproken met als doel inzicht te krijgen in de knelpunten van zorgprocessen. Wanneer knelpunten zijn vastgesteld en mogelijke maatregelen zijn aangedragen, zal na het overleg door een aantal afgevaardigden een actieplan worden opgesteld.
 

Aan de hand van de knelpunten en de mogelijke maatregelen worden in het actieplan de taken en verantwoordelijkheden verdeeld.
 

Waar het actieplan bedoeld is om zorgprocessen te verbeteren, kan de informatie zodanig worden teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur dat het aansluit bij hun behoefte aan sturingsinformatie.


Het is belangrijk om randvoorwaarden te creëren om de SAVE-methodiek goed te implementeren.

SAVE Praktijkvoorbeelden