SAVE: Beoordelingsformulieren

Hieronder staat een deel van de vragen die de arts helpen om vast te stellen of er sprake was van een adverse event; dat wil zeggen lichamelijke en/of geestelijke, onbedoelde en gezondheidsbeperkende schade die is veroorzaakt door een zorgverlener en/of zorgsysteem. Vervolgens wordt achterhaald of het mogelijk vermijdbaar was. Om dossieronderzoek uit te kunnen voeren, dienen artsen in twee dagdelen getraind te worden door een ervaren trainer. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Adverse event

 1. Heeft de cliënt onbedoelde schade opgelopen?
 2. Resulteerde de onbedoelde schade in een gezondheidsbeperking?
 3. Hoe zou u op basis van de aanwijzingen in de dossiers de mate van gezondheidsbeperking ten gevolge van de onbedoelde schade BEOORDELEN?
 4. Zijn er naar uw mening duidelijke aanwijzingen dat de zorgverlener en/of zorgsysteem de onbedoelde schade van de cliënt heeft veroorzaakt?
 5. Hoe zeker bent u ervan dat de schade veroorzaakt werd door de gezondheidsprofessional of -organisatie? (NB: Het gaat hier nog niet om de vraag of de schade vermijdbaar was geweest)

Vermijdbaarheid

 1. Hoe complex was deze ziektegeschiedenis?
 2. Wat was de kans op voordeel van de zorg voor de primaire aandoening welke heeft geleid tot het Adverse Event?
 3. Wat was het risico op een Adverse Event gerelateerd aan de zorg voor de primaire aandoening?
 4. Bij welk percentage van dit type cliënt kan deze schade/ complicatie ongeveer verwacht worden?
 5. In hoeverre zijn er volgens u aanwijzingen dat de adverse event vermijdbaar was?
 6. Waarom is het voorkómen van het Adverse Event mislukt?
 7. Op welk gebied moet inspanning worden geleverd om herhaling te voorkomen?