SAVE: Training van artsen

In twee dagdelen worden artsen door een ervaren trainer getraind in het uitvoeren van dossieronderzoek. Ter voorbereiding op de eerste training is het belangrijk dat ze de handleiding doornemen en het beoordelingsforumlier bekijken. Tijdens de eerste training wordt de methodiek uitgelegd en wordt aan de hand van verschillende casussen geoefend. Hierin is het belangrijk dat de artsen op dezelfde manier leren hoe het beoordelingsformulier wordt toegepast. Na de eerste training gaan ze aan de slag met 5 dossiers die in de tweede training worden besproken. Na de tweede training zijn de artsen in staat om gestructureerd dossieronderzoek uit te voeren volgens de EMGO/Nivel methode. De inhoud van de training is ontwikkeld voor GGZ, VVT en ziekenhuizen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De training van artsen kan goed gecombineerd worden met de training van verpleegkundigen.

Tijdens het dossieronderzoek kunnen de bevindingen worden ingevoerd op papieren formulieren of in het elektronische invoerprogramma PATSAF. Het gebruik van PATSAF maakt de dataverzameling efficiënter en verhoogt de kwaliteit van de data omdat er geen tussenpersoon nodig is die de data invoert en daarbij mogelijk typefouten maakt. Tijdens de trainingen kan hier ook aandacht aan besteed worden.

Artsen die na verloop van tijd ook willen deelnemen aan dossieronderzoek kunnen intern door de getrainde artsen zelf worden opgeleid. Op verzoek van de instelling kan de trainer nog eens terug komen om de puntjes op de “i” te zetten.