specialist

COPD-patiënten vaker verwezen en langer onder behandeling bij de fysiotherapeut

Mensen met COPD worden vaker via de medisch specialist of de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut of oefentherapeut in de eerste lijn dan mensen uit de algemene populatie. Door de chronische aard van de aandoening krijgen COPD-patiënten ook meer behandelingen.

In Nederland zijn er bijna 600.000 COPD-patiënten bekend bij de huisarts. Naast de medische behandeling worden COPD-patiënten vaak verwezen naar fysio- of oefentherapie. De behandeling bestaat met name krachttraining en conditietraining.

Gedeelde besluitvorming bij ongeneeslijke kanker niet beperken tot één moment

Artsen willen patiënten met ongeneeslijke long- en darmkanker betrekken bij keuzes over hun zorg, maar dat blijkt in de praktijk lastig. Nieuw onderzoek van het NIVEL geeft praktische aanknopingspunten voor gedeelde besluitvorming.

Longartsen in toekomst vaker vrouw

De komende jaren zullen vooral vrouwen instromen in het beroep longarts en zullen mannen uitstromen. Hierdoor zullen er meer longartsen in loondienst gaan werken, in minder uren. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL.

Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult

Huisartsen en medisch specialisten bieden steeds vaker de mogelijkheid om via een website of e-mail een vraag te stellen: het e-consult. Toch wordt dit door zorggebruikers nog maar weinig gebruikt. Uit onderzoek uitgevoerd in 2017 in het kader van de jaarlijkse Nictiz NIVEL eHealth-monitor blijkt dat zorggebruikers zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult zien.

Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde sluit goed aan bij de praktijk

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is net als in 2012 positief beoordeeld door degenen die de opleiding volgen of pas hebben afgerond. De artsen-in-opleiding zijn tevreden over het onderwijs, hun opleiders en de organisatie van de opleiding. Dit blijkt uit een evaluatie-onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL.

Om kwetsbare ouderen goede zorg te kunnen bieden is veel specifieke kennis en ervaring nodig. Artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde worden opgeleid om deze kwetsbare ouderen te behandelen, bijvoorbeeld in verpleeghuizen.