reuma

Vermoeidheid belangrijkste thema op Kennisagenda van mensen met reuma

Het thema vermoeidheid wordt door reumapatiënten genoemd als belangrijkste onderwerp voor nader onderzoek. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en ReumaZorg Nederland, dat is gebruikt voor het ontwikkelen van de Kennisagenda van mensen met reuma. Op zaterdag 24 november wordt de Kennisagenda van mensen met reuma gepresenteerd.

Groeiend aantal reumapatiënten zorgt voor flinke stijging zorgvraag

Patiënten met reuma ontvangen ruim vier keer zo vaak thuiszorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor persoonlijke verzorging geldt zelfs dat ze dit vijf keer zo vaak krijgen. Gezien de vergrijzing van de Nederlandse bevolking is het aannemelijk dat het aantal mensen met een reumatische aandoening zal stijgen. Hiermee stijgt ook het aantal mensen dat behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. Dit volgt uit onderzoek uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het Reumafonds.

Impact reuma zwaar onderschat

Onderzoek Reumafonds en NIVEL: “69% van de reumapatiënten heeft problemen bij dagelijks functioneren”

Reumapatiënt extra gevoelig voor andere chronische ziekten

Reumapatiënten hebben meer kans op andere chronische ziekten. Zo ontwikkelde 56% van de reumapatiënten binnen drie jaar een extra chronische aandoening, vooral COPD, hoge bloeddruk, carpaal tunnelsyndroom of hartfalen. In een controlegroep was dit 46%, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Family Practice

Vier keer zo grote kans op hart- en vaatziekten door slecht werkende schildklier en reuma

Schildklieraandoeningen en reuma zijn auto-immuunziekten die regelmatig samen voorkomen. Heeft een patiënt zowel reuma als een slecht werkende schildklier dan is de kans op hart- en vaatziekten bijna vier keer zo groot, zo blijkt uit een publicatie van reumatologen uit het VUmc en onderzoekers van het NIVEL in de Annals of Rheumatic Diseases.

Overzichtstudie Zorg voor chronisch zieken: een nieuwe rol voor zorgverleners

De zorgverlening voor chronisch zieken bereidt zich voor op de toekomst. Zorgverleners zullen naast hun vertrouwde rol patiënten meer dan nu moeten gaan coachen bij zelfmanagement. Dat vereist nieuwe vaardigheden. Het NIVEL brengt een overzichtstudie uit van de zorg voor chronisch zieken.
 

CQ-index Reumatoïde Artritis

Doelgroep
Patiënten met reumatoïde artritis die in de afgelopen 12 maanden in het ziekenhuis zijn geweest voor onderzoeken en/of behandelingen voor hun reumatoïde artritis
 
Bevindingen

Reuma is te voorspellen

Bij mensen met een verhoogd risico is toekomstige reuma te voorspellen met testen op antistoffen. Een geschikte behandeling in deze aanloopfase van de ziekte kan het ontwikkelen van reuma uitstellen of voorkomen. Dit stelt onderzoeker Mark Nielen, die op vrijdag 27 februari promoveert bij VU medisch centrum.

Vers van de pers: CQ-index vragenlijsten voor mammacare en reumatoïde artritis

De ervaringen van patiënten met de zorg bij borstafwijkingen en reumatoïde artritis, zijn te meten met nieuw ontwikkelde CQ-index vragenlijsten.