COPD

COPD-patiënten vaker verwezen en langer onder behandeling bij de fysiotherapeut

Mensen met COPD worden vaker via de medisch specialist of de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut of oefentherapeut in de eerste lijn dan mensen uit de algemene populatie. Door de chronische aard van de aandoening krijgen COPD-patiënten ook meer behandelingen.

In Nederland zijn er bijna 600.000 COPD-patiënten bekend bij de huisarts. Naast de medische behandeling worden COPD-patiënten vaak verwezen naar fysio- of oefentherapie. De behandeling bestaat met name krachttraining en conditietraining.

Therapietrouw bij astma en COPD kan beter

Lang niet iedereen met astma en COPD neemt zijn medicijnen zoals voorgeschreven. Ook geven veel patiënten aan dat ze behoefte hebben aan extra hulp. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Longfonds. Het Nivel ontwikkelde factsheets om hier meer bewustwording voor te creëren.

Meer aandacht nodig voor overgewicht bij milde COPD

Ongeveer twee derde van de patiënten met een milde vorm van COPD heeft overgewicht of obesitas. Zij hebben een hoger risico op andere chronische aandoeningen en krijgen vaker luchtwegverwijdende medicatie voorgeschreven dan COPD-patiënten met een normaal gewicht. Voor deze patiënten zou meer aandacht voor een gezond gewicht gewenst zijn, vinden onderzoekers van het NIVEL.

Astma en COPD vaak met combinatiepreparaat behandeld

De combinatiepreparaten van inhalatiecorticosteroïden en luchtwegverwijders zijn populair, zowel bij astma als bij COPD. Huisartsen schrijven deze combinatie voor aan 38 procent van de volwassen patiënten  met astma en aan 39 procent van de patiënten met COPD. Dit blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het NIVEL in opdracht van Zorginstituut Nederland.

NIVEL Longmonitor, dé bron van gevalideerde ervaringskennis van mensen met een longziekte in Nederland

Met de Longmonitor maken het Longfonds en het NIVEL zichtbaar wat het betekent om een longziekte te hebben. In Nederland leven ruim 1 miljoen mensen met een longziekte. Astma en COPD komen het meest voor maar er zijn ook tal van meer zeldzame longziekten. De maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot. Maar ook voor patiënten zelf brengt een longziekte tal van problemen en uitdagingen met zich mee.

Substitutie in de zorg is mogelijk.

Huisartsen kunnen door zelf meer zorg te verlenen eraan bijdragen dat minder zorg wordt gegeven door de specialist. Dat is onderzocht voor zes ziektes of klachten. Bij drie daarvan blijkt dat meer zorg in de huisartspraktijk gepaard gaat met minder zorg door de specialist. Dit geldt voor patiënten met astma, COPD en voor patiënten die contact zochten met de huisarts vanwege een moedervlek.

Rapport "Veehouderij en gezondheid omwonenden" verschenen

In de buurt van veehouderijen hebben COPD-patiënten meer complicaties van hun ziekte. Daarnaast zien onderzoekers in het onderzoeksgebied een vermindering van de longfunctie door de uitstoot van ammoniak, en komen longontstekingen vaker voor. Daarentegen is er dichtbij veehouderijen minder astma en allergie. Dat zijn de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO).

Ondersteuning door naasten niet voor iedereen met astma of COPD beschikbaar

Een aanzienlijk gedeelte van de mensen met astma of COPD ontvangt informele ondersteuning van mensen uit hun naaste omgeving. Deze ondersteuning is belangrijk omdat het mensen met astma of COPD helpt om beter om te gaan met hun longziekte thuis en om actief betrokken te zijn bij de behandeling of controles voor hun longziekte. Echter niet voor iedereen met astma of COPD is gewenste ondersteuning vanuit de naaste omgeving gemakkelijk beschikbaar.

Astma- en COPD-patiënten benauwd door tabaksrook en uitlaatgassen

Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland verbetert, vormen luchtvervuilende stoffen nog altijd een probleem voor de gezondheid. Vooral voor mensen met een longaandoening zoals astma en COPD. Onderzoek dat het NIVEL uitvoerde voor het Longfonds laat zien dat de meeste mensen met astma of COPD zich hiervan bewust zijn. Wel heeft circa 40% behoefte aan meer informatie over dit onderwerp.

Begrip minstens zo belangrijk als zorg

Voor wie een longziekte heeft, is begrip voor zijn situatie minstens zo belangrijk als goede medische zorg. Dat blijkt uit monitoring door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), met subsidie van het Longfonds.

Pagina's