mantelzorger

Dementiemonitor Mantelzorg 2018: de uitkomsten

Door de dementie van hun naaste is het voor mantelzorgers vaak moeilijker om sociale contacten te onderhouden. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland. Mantelzorgers die deelnamen aan de monitor zijn tevreden over de geboden professionele zorg, maar ervaren vooral in instellingen een gebrek aan ‘vaste gezichten’.

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt toe.

De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksinstituut NIVEL onder ruim 3400 mantelzorgers.
Het onderzoek laat zien hoe mantelzorgers van mensen met dementie de zorg en ondersteuning ervaren, zowel thuis als in een verpleeghuis.

Dementie: mantelzorger weet Wmo-loket nog niet te vinden

Mantelzorgers van mensen met dementie zijn onverminderd zwaar belast. Gemeentes worden komend jaar verantwoordelijk voor hun ondersteuning, maar veel mantelzorgers weten de weg naar het gemeentelijke Wmo-loket nog niet te vinden.

Crisishulp bij dementie schiet tekort

Bij 61% van de mensen met dementie blijft crisishulp uit, terwijl daar wel behoefte aan is. Dat blijkt uit een onderzoek van het NIVEL en Alzheimer Nederland onder 2400 mantelzorgers. Hoewel mantelzorgers de professionele zorg over het algemeen niet slecht beoordelen, laat die hen op kritieke momenten in de steek. 

Zelfstandige hospices

Sterk beïnvloed door de al wat langer bestaande hospicebeweging in Engeland, zijn er in de afgelopen 15 jaar in Nederland veel hospices gekomen. Er zijn nu ongeveer 150 zelfstandige hospices, waarbij er rond de tien zich uitsluitend op kinderen richten (zie hiervoor Palliatief en Kies Beter).

Persoonlijke begeleiding bij dementie succes in Noord-Limburg

Trajectbegeleiding blijkt een waardevolle aanvulling in de dementiezorg. Zowel mantelzorgers als huisartsen ervaren de voordelen van een deskundige en onafhankelijke professional als vast aanspreekpunt in de zorg voor patiënten met dementie.

Casemanagement bij dementie in stroomversnelling

Casemanagement bij dementie is sterk in opkomst en kent verschillende verschijningsvormen. De een is fulltime casemanager, de ander is daarnaast praktijkondersteuner bij de huisarts.

Vier keer zo veel depressie bij partners patiënten met dementie

Partners van patiënten met dementie hebben een vier keer zo grote kans op depressie vergeleken met mensen met een partner zonder dementie, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het American Journal of Geriatric Psychiatry.

Minder mantelzorg voor oudere met verstandelijke beperking

Bijna alle mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van professionele ondersteuning en mantelzorg. De ouderen hebben minder mantelzorg dan jongeren. Bij mensen met een lichamelijke beperking verschilt dit niet.

Met één beperking naar meer loketten

Voor ondersteuning en hulpmiddelen zijn mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking aangewezen op verschillende regelingen. Zij moeten deze bij verschillende loketten aanvragen. En naarmate ze ouder worden, zijn ze op meer regelingen aangewezen.

Pagina's