communicatie

Nivel-onderzoeker Liesbeth van Vliet ontvangt de L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’ beurs

Tijdens een feestelijke ceremonie in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem ontving Nivel-wetenschapper Liesbeth van Vliet  op 14 november de Nederlandse For Women In Science award. Voor haar onderzoek naar het effect van zorgverlener-patiënt communicatie en haar bijdrage aan de wetenschap ontving zij een beurs ter waarde van € 25.000 euro. Hiermee krijgt zij de kans om te werken aan haar onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS).

Unieke online feedbacktraining COM-MA traint het apotheekteam in patiëntgericht communiceren

Apothekersassistenten kunnen met de nieuwe training COM-MA (Communicatie advies op maat voor de apotheek) hun patiëntgerichte communicatievaardigheden verbeteren. Zo kunnen ze de patiënt beter ondersteunen bij het gebruik van hun geneesmiddelen.

Omgeving patiënt van invloed op betrokkenheid in medische besluitvorming

Of een patiënt meebeslist over zijn behandeling is niet alleen een persoonlijke keuze. Ook de omgeving heeft hier invloed op. Dit concludeert Nivel-onderzoeker Anne Brabers in haar proefschrift. Ze promoveert op 22 maart aan de Universiteit Maastricht (UM).

Nieuwe online training helpt oudere kankerpatiënten beter communiceren met arts

Onderzoekers van het NIVEL hebben Luistertijd ontwikkeld: een online communicatietraining voor oudere patiënten met kanker ter voorbereiding op gesprekken met oncologische zorgverleners, en ter bevordering van hun participatie tijdens consulten. Wat de training uniek maakt is dat hij bedoeld is voor patiënten, terwijl de meeste trainingen zich richten op communicatie-strategieën van professionals.

Dieper graven in interacties in de spreekkamer en daarbuiten

Onderzoek naar de verbetering van de communicatie tussen zorgverleners en patiënten krijgt een sterke impuls met de KNAW erkenning van project ADVANT. ADVANT gaat gedetailleerde analyse van grote hoeveelheden video- en audiodata mogelijk maken. Hiermee krijgen we een beter begrip van multimodaliteit van interacties, zoals die tussen arts en patiënt. ADVANT is een initiatief van Rijksuniversiteit Groningen (hoofdindiener), NIVEL, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht.

Zorgverleners: “Meer professionele tolken nodig voor goede zorg”

In 2012 is de vergoeding voor professionele tolken in de zorg voor veel anderstalige patiënten beëindigd. Sindsdien is voor de meeste gevallen waarin zorgverleners een tolk noodzakelijk vinden geen financiering beschikbaar. Het NIVEL onderzocht op verzoek van de artsenfederatie KNMG hoe vaak en wanneer professionele tolken noodzakelijk zijn en hoe vaak ze worden ingezet in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit onderzoek gaat vooral over de situatie in 2015, dus níet over de asielzoekers of vluchtelingen die sinds 2016 versneld instromen in de gemeenten.

Goede communicatie van zorgverleners kan pijn verzachten

Goede communicatie heeft een positieve invloed op de beleving van pijn. Vooral als een zorgverlener positieve verwachtingen uit over het beloop van de pijn of informatie geeft over ingrepen die een patiënt moet ondergaan, heeft dat een gunstig effect. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in the European Journal of Pain.

Informatie uit slechtnieuwsgesprek met invoelende arts beklijft beter

Een paar invoelende opmerkingen tijdens een consult verminderen al angst en onzekerheid van patiënten met kanker en zij onthouden meer informatie. Dit hoeft een arts nauwelijks extra tijd te kosten, het kost slechts 38 seconden om dit verschil te maken, zo blijkt uit twee publicaties van onderzoekers van het NIVEL in de wetenschappelijke tijdschriften Health Psychology en Patient Education and Counseling.

Huisarts toont minder empathie

Hoewel patiënten vooral een arts willen die luistert, ondersteunt en respect toont, geven huisartsen vooral medische informatie en advies, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Ligaya Butalid 16 januari promoveert aan de Universiteit Utrecht. 

Mondigheid in de spreekkamer blijft moeilijk, maar is wellicht te leren

De ene patiënt laat veel meer van zich horen in het consult dan de andere. Want mondigheid in de spreekkamer is nog niet voor alle patiënten weggelegd en kun je niet in alle situaties van een patiënt verwachten. Onderzoekers van het NIVEL en AMC zijn bezig met verschillende trainingen om patiënten te helpen zich beter voor te bereiden op het consult. Ze presenteren ze in het kwartaalblad Psychosociale oncologie.

Pagina's