palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg werkt nog steeds door in de praktijk

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw heeft zorgorganisaties tussen 2012 en 2016 gestimuleerd om hun palliatieve zorg een jaar lang te verbeteren. Ruim 1 tot 5,5 jaar na de afronding van de projecten is de meerwaarde in de zorg nog steeds merkbaar. Patiënten krijgen vaker de benodigde zorg en zorgverleners werken beter samen, blijkt uit een peiling in medio 2018 door het Nivel.

Minder gesprekken over beslissingen rond levenseinde met laag opgeleide patiënten

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende of palliatieve sedatie. Dit blijkt uit een kennissynthese van het NIVEL naar sociale ongelijkheid in de palliatieve zorg.

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg stimulans voor meer kwaliteit

Het ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve Zorg stimuleerde tussen 2012 en 2016 zorgorganisaties om middels een project hun palliatieve zorg te verbeteren. Projectleiders en zorgverleners vinden dat er veel is bereikt. Ze vinden zichzelf deskundiger, werken meer samen, en in hun organisatie kreeg de palliatieve zorg een ‘boost’, zo blijkt uit het evaluatieonderzoek van het NIVEL.

Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft samen met VUmc/EMGO+, GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en Parnassia een handreiking gemaakt over de palliatieve zorg voor deze doelgroep. De handreiking biedt praktische adviezen. Subsidie werd gegeven door Fonds NutsOhra en RCOAK. 

Mensen met een verstandelijke beperking willen praten over de zorg rond het levenseinde

Praten over het levenseinde is niet vanzelfsprekend, zeker niet  bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden  vaak beschermd tegen moeilijke gespreksonderwerpen. Mensen met een lichte verstandelijke beperking konden in gespreksgroepen  echter goed praten over de zorg rond het levenseinde en vonden het prettig om hun ideeën daarover naar voren te brengen. Voor het eerst in Nederland spraken onderzoekers met hen over wat belangrijk is in de zorg rond het levenseinde. De resultaten van dit NIVEL-onderzoek zijn gepubliceerd in Palliative Medicine.

Verpleegkundige wil meepraten in besluitvorming over euthanasie

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat de besluitvorming over euthanasie niet buiten hen om moet gaan. Een kleine groep denkt – onterecht – dat zij zelf de euthanasiemiddelen mogen toedienen. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het wetenschappelijke tijdschrift Patient Education and Counseling.

Palliatieve zorg aan mensen met verstandelijke beperking een teamopdracht

Wanneer het levenseinde van iemand met verstandelijke beperkingen nadert vinden er grote veranderingen plaats in de zorg. Samenwerken wordt extra belangrijk. Onderzoekers van het NIVEL en VUmc beschrijven vijf grote veranderingen in een artikel in BMC Palliative Care.  ​  

Palliatieve zorg: veel gaat goed, nazorg kan beter

Patiënten en nabestaanden zijn meestal heel positief over de palliatieve zorg. Ook blijkt een groot deel van de patiënten te overlijden op hun plaats van voorkeur. In de nazorg voor naasten is nog wel verbetering mogelijk, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vaktijdschrift Kwaliteit in Zorg.

Hoe staat het met de financiering van casemanagement dementie?

In 2015 verandert er veel in de langdurige zorg, wat ook consequenties heeft voor de financiering van de dementiezorg. Zo valt casemanagement bij dementie vanaf begin dit jaar onder de Zorgverzekeringswet. Ook is er een nieuwe Beleidsregel Ketenzorg Dementie die bedoeld is om regionale samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen. Het Ministerie van VWS vroeg het NIVEL in samenwerking met Alzheimer Nederland een online peiling uit te voeren naar de stand van zaken bij inkoop en financiering.

Wat wil ik als ik niet meer beter word? Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking

Praten over het levenseinde is moeilijk, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het NIVEL brengt daarom een werkboek uit voor mensen met een verstandelijke beperking. Met eenvoudige taal, een groot lettertype, pictogrammen en citaten. Het werkboek Wat wil ik? Als ik niet meer beter word … helpt ze na te denken wat ze willen en dit kenbaar te maken, zodat begeleiders en familie daar rekening mee kunnen houden. Mensen met een verstandelijk beperking, familie en begeleiders kunnen er de wensen in opschrijven en er ook aantekeningen in maken.

Pagina's