Technologie in de zorg en eHealth

Om de zorg toekomstbestendiger te maken wordt veel verwacht van de inzet van technologie in de zorg. De inzet van met name ICT om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen, oftewel eHealth, moet een bijdrage leveren aan betaalbare toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Dit kan gevolgen hebben voor alle facetten van de zorg: organisatie, communicatie en ook voor de inhoud van de zorg.

NIVEL doet onderzoek naar technologie in de zorg en eHealth, technologie in de zorg thuis en technologie in de zelfzorg. De afgelopen jaren is onder meer onderzoek gedaan naar de introductie van nieuwe technologieën en de factoren die samenhangen met de succesvolle implementatie hiervan. Daarnaast onderzoekt NIVEL de effectiviteit en het gebruik van specifieke toepassingen. 
 

eHealth-monitor
Sinds 2013 onderzoeken NIVEL en Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, jaarlijks de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland. Er is steeds meer mogelijk met technologie in de zorg. In de eHealth-monitor brengen we in kaart welke rol eHealth in de zorg speelt. Verschenen monitors zijn:

Technologie in de zorg thuis
In het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe technologie in de zorg thuis, participeert NIVEL samen met de Universiteit Maastricht, Universiteit Twente en TNO in het Centre for Care Technology Research (CCTR).

Deze website geeft een overzicht van lopend onderzoek en recente projecten op het gebied van e-coachingpatiëntenportalen en communicatie op maatelektronische patiëntendossierszorg op afstand en domotica en overzichtstudies en ervaringen met technologie in de praktijk.

In 2013 is de overzichtsstudie Technologie in de zorg thuis en zelfzorg verschenen. Hierin wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de verspreiding van technologie, factoren die hierbij een rol spelen en effecten van technologie op arbeidsbesparing en zelfredzaamheid.