Tool Chemowijzer.nl

De website Chemowijzer.nl is ontwikkeld om patiënten van 65 jaar of ouder met de diagnose kanker te helpen zich voor te bereiden op het gesprek met hun arts over de behandeling en op het behandeltraject met chemotherapie.

chemowijzer.nl

 

Ouderen vergeten veel van de informatie over chemotherapie. Het aanbieden van een informatiefolder helpt slechts gedeeltelijk dit probleem op te lossen. Om deze groep patiënten effectiever te kunnen helpen, is de website  Chemowijzer.nl ontwikkeld: een op de patiënt afgestemde voorbereidende online tool met meerdere functionaliteiten.

WegwijzerWat vindt u op Chemowijzer.nl?

Op de website Chemowijzer.nl zijn informatie, advies en praktische tips te vinden om patiënten te helpen zich voor te bereiden op het gesprek met hun arts over de behandeling en op het behandeltraject met chemotherapie.

DeelnemersDoelgroepen

De website Chemowijzer.nl is natuurlijk direct te benaderen door patiënt zelf. Daarnaast kunnen oncologieafdelingen van ziekenhuizen de website onder de aandacht brengen van patiënten met wie een voorlichtingsgesprek over chemotherapie staat gepland. In een aantal ziekenhuizen wordt dit al gedaan, onder andere via de behandelwijzer die aan patiënten wordt meegegeven.

GereedschapMethode

We hebben de website ontwikkeld op basis van vooronderzoek en interviews met patiënten en oncologieverpleegkundigen. In een Randomized Controlled Trial (RCT) hebben we de site onderzocht op effectiviteit, via op audio opgenomen voorlichtinggesprekken en vragenlijsten.

SamenwerkingsverbandSamenwerkingspartners

De website Chemowijzer.nl is voortgekomen uit het onderzzoeksproject PatientVOICE. Dit project wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding. In dit project werken we samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Daarnaast werken we samen met Julia van Weert van de UvA.

Noordman, J., Dulmen, A.M. van. Tool Chemowijzer.nl. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-03-2021; geraadpleegd op 09-03-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/tool-chemowijzernl-handvatten-patienten-voor-gesprek-met-arts