Tool COMPaZ - Meten patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuis

Het in kaart brengen en bespreken van de veiligheidscultuur draagt bij aan de verbetering van veiligheidscultuur in uw ziekenhuis. Met een gedigitaliseerde versie van de COMPaZ-vragenlijst kunnen we ook binnen uw ziekenhuis op anonieme wijze een cultuurmeting uitvoeren onder uw ziekenhuismedewerkers.

Verbetering van de veiligheidscultuur in ziekenhuizen is nodig. Uit de Monitor Zorggerelateerde Schade 2017 blijkt dat potentiële schade en vermijdbare sterfte de afgelopen vier jaar niet verder is gedaald. Als ziekenhuis is het lastig om zelf inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur. Het Nivel ondersteunt ziekenhuizen hierbij door COMPaZ aan te bieden.

E-health laptopDe COMPaZ-vragenlijst

De COMPaZ-vragenlijst bestaat uit 50 vragen die de veiligheidscultuur op 11 dimensies meten, waaronder bijvoorbeeld samenwerking tussen afdelingen, teamwork binnen een afdeling en het geven van feedback en het leren van fouten.

PatientveiligheidWat levert de COMPaZ-cultuurmeting u op?

Intern: de resultaten kunt u gebruiken voor het intern bespreken en optimaliseren van de veiligheidscultuur.
Extern: daarnaast kunt u de uitkomst gebruiken voor (her)accreditaties en gesprekken met de IGJ.
Tevens wordt via de COMPaZ-cultuurmeting een vergelijking gemaakt tussen de veiligheidscultuur van uw ziekenhuis en die van andere Nederlandse ziekenhuizen.

Flevoziekenhuis (2018): 'Met COMPaZ krijgen we meer inzicht in de veiligheidscultuur van ons ziekenhuis. Ook komen cultuurverschillen tussen de afdelingen en zorgverleners veel duidelijker naar voren.'

Producten en dienstenHoe gaat de COMPaZ-cultuurmeting in zijn werk?

De COMPaZ-cultuurmeting wordt samen met uw ziekenhuis breed uitgezet. De online vragenlijst wordt op maat gemaakt, met de afdelingsnamen en functies die u hanteert in uw ziekenhuis. Het Nivel voert de cultuurmeting uit in afstemming met het ziekenhuis. De resultaten worden geanonimiseerd gepresenteerd in een rapport en per afdeling wordt een bijlage gemaakt met specifieke resultaten. Het Nivel presenteert de resultaten in uw ziekenhuis en ondersteunt het ziekenhuis en biedt aanbevelingen op maat aan. De geschatte doorlooptijd voor de COMPaZ-cultuurmeting is vier maanden.

ResultatenUw ziekenhuis ontvangt:

Uw ziekenhuis ontvangt de volgende resultaten van het onderzoek:

  • de gevalideerde online COMPaZ-vragenlijst op maat gemaakt voor uw ziekenhuis
  • een onafhankelijk rapport dat bestaat uit drie onderdelen: het geanonimiseerde ziekenhuisbrede resultaat; de resultaten per afdeling; een vergelijking van de veiligheidscultuur in uw ziekenhuis met die van andere Nederlandse ziekenhuizen
  • een presentatie van de resultaten in uw ziekenhuis, inclusief aanbevelingen voor de praktijk

LinksHet ontwikkelen van COMPaZ

Van 2008 tot 2012 maakte de COMPaZ-cultuurmeting deel uit van het VMS-Veiligheidsprogramma dat toen liep. De COMPaZ-cultuurmetimg is in die tijd in de meeste Nederlandse ziekenhuizen een keer gebruikt. Eerder, in 2006, hadden het EMGO-instituut en het Nivel de Amerikaanse lijst van de Agency for Healthcare Research and Quality al gevalideerd voor de Nederlandse ziekenhuizen. In 2017 publiceerde het Nivel de Monitor Zorggerelateerde Schade.

Meer wetenMeer weten?

Neem contact op met de contactpersoon rechts over de mogelijkheden van het inzetten van COMPaZ in uw ziekenhuis.

Eikenhorst, L. van. Tool COMPaZ - Meten patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuis. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-03-2021; geraadpleegd op 16-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/tool-compaz-meten-patientveiligheidscultuur-ziekenhuis