Tool LIZ - Hand-outs en bijlagen

Hier vindt u de LIZ-checklist, de LIZ-begrippenlijst en de literatuurlijst.

Inhoud – Tool LIZ - Hand-outs en bijlagen

LIZ-projectgroep

Zon Mw Opdrachtgever
Het LIZ project is onderdeel van het ZonMw programma patiëntveiligheid.

Nivel Projectleider en projectcoördinatie
Aandachtsgebied leren van incidenten in de gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg.

EMGO, VUMC
Aandachtsgebied leren van incidenten in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Trimbos Instituut
Aandachtgebied leren van incidenten in de geestelijke gezondheidszorg.

IQ Healthcare, Radboud Universiteit Nijmegen
Aandachtsgebied leren van incidenten in de eerstelijnszorg.

Disclaimer
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en betreft aanbevelingen en wettelijke interpretaties. Bovenstaande participerende onderzoeksorganisaties doen dit in nauwe samenwerking met experts uit diverse organisaties en beroepsgroepen. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De participerende onderzoeksorganisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.