LIZ-model: Registreren wie

Beschrijving van het registratieproces

Onderstaande procesbeschrijving begint bij 'registreren' zodra zich een incident voordoet en er in dit verband de eerste maatregelen zijn genomen om de gevolgen te beperken. De eerste LIZ-activiteit betreft het invullen van een registratieformulier door een medewerker die betrokken is bij het incident. Dit Registratieformulier (PDF) (voorbeeld van ziekenhuiszorg) wordt vervolgens (al dan niet geautomatiseerd) intern doorgegeven aan de direct leidinggevende en de onderzoekscommissie (FOBO-, FONA-, MIP-, MIC-, VIM-commissie, directie, huisarts). Zij beoordelen de melding en initiëren waar nodig vervolgacties. Een conclusie kan zijn dat aanvullend onderzoek naar de oorzaken gewenst is.

(bron: interviews met vertegenwoordigers instellingen en analyse van verzamelde protocollen en procesbeschrijvingen (PDF))

 

Wagner, C. LIZ-model: Registreren wie. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 28-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/tools-de-zorg/tool-liz-leren-van-incidenten-de-zorg/liz-model/liz-model-stap-2-registreren/liz-model-registreren-wie