SAVE: Triggerlijst ziekenhuizen

Deze pagina bevat de 18 triggers voor het eerste fase dossieronderzoek in ziekenhuizen.

Voor iedere trigger zijn een aantal specifieke in- en exclusie criteria die ondersteunen in de keuze of in een dossier iets wel/niet getriggerd moet worden. Om dossieronderzoek uit te kunnen voeren, dienen verpleegkundigen in twee dagdelen getraind te worden door een ervaren trainer. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 1. Patiënt was reeds eerder (<12 maanden) opgenomen om reden(en) gerelateerd aan de index opname.
 2. (Aanvankelijk) onbedoelde opname binnen 12 maanden na ontslag van index opname, niet van toepassing bij beoordeling van dossiers van overleden patiënten
 3. Blijvende of tijdelijke schade opgelopen tijdens index ziekenhuisverblijf
 4. Een schadelijke en onbedoelde reactie op een geneesmiddel
 5. (Aanvankelijk) onbedoelde overplaatsing van algemene afdeling naar de  intensive care (inclusief hartbewaking)
 6. (Aanvankelijk) onbedoelde overplaatsing naar een ander ziekenhuis na onverwachte verslechtering van de patiënt
 7. (Aanvankelijk) onbedoelde (her-)operatie
 8. (Aanvankelijk) onbedoelde verwijdering, beschadiging of herstel van een orgaan of weefsel tijdens een operatie, invasieve handeling of vaginale bevalling
 9. Infectie/sepsis tijdens het index ziekenhuisverblijf (exclusief infecties/sepsis opgetreden binnen 72 uur na opname)
 10. (Andere) complicaties, bijvoorbeeld acuut hartinfarct, TIA, CVA, longembolie enz. (behelst elke onverwachte complicatie die niet een natuurlijk gevolg is van de ziekte van de patiënt of een verwachte uitkomst van de behandeling).
 11. Neurologische afwijking ontstaan tijdens index opname (behelst neurologische afwijkingen gerelateerd aan ingrepen, behandelingen of onderzoeken).
 12. (Aanvankelijk) onverwacht overlijden (geen sprake van opname voor palliatieve zorg), niet van toepassing bij beoordeling van dossiers van ontslagen patiënten
 13. Hart-/ademstilstand (en reanimatie succesvol)
 14. Schade gerelateerd aan abortus, natuurlijke bevalling of kunstverlossing (schade betreft de vrouw en/of het kind)
 15. Niet passend ontslag naar huis/inadequate ontslag planning bij index opname (“medisch onverantwoord ontslag”), niet van toepassing bij beoordeling van dossiers van overleden patiënten.
 16. Ontevredenheid over de zorg gedocumenteerd in de dossiers en/of aanwijzingen voor ingediende klachten (inclusief gedocumenteerde klachten, conflicten tussen patiënt/familie en staf, ontslag tegen medisch advies in)
 17. Documentatie of correspondentie duidend op een juridische claim of klachtprocedure, hetzij overwogen, hetzij feitelijk
 18. Alle andere ongewenste uitkomsten die hierboven niet worden genoemd