Tools voor zorggebruikers

De praktische 'tools' voor zorggebruikers waar het Nivel aan heeft meegewerkt, betreffen een werkboek ter ondersteuning van het communiceren over moeilijke onderwerpen voor iemand met een verstandelijke beperking én een aantal informatieve websites die hulp bieden bij het communiceren over zorgvragen.

Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...'Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...'
Het werkboek 'Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...' helpt mensen met een verstandelijke beperking na te denken over wat ze willen en dit kenbaar te maken, zodat begeleiders en familie daar rekening mee kunnen houden. Lees ook het nieuwsbericht 'Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...'.

Wat wil ik


Online interventie Naarjehuisarts.nl (Steffie)Online interventie Naarjehuisarts.nl (Steffie)
De website Naarjehuisarts.nl heeft tot doel de gezondheidsvaardigheden van mensen met een lichte verstandelijke beperking te versterken. Webhulp Steffie legt uit wat de huisarts voor je kan doen als je medische klachten hebt.
Als zorggebruiker krijg je uitleg over hoe het bij de huisarts gaat als je een afspraak hebt; je wordt voorbereid op de afspraak en je kunt zelf oefenen met het maken van een afspraak. De online interventie is een product van het Nivel en Leer Zelf Online. Lees meer over het Nivel-project 'Versterken eigen kracht van mensen met een lichte verstandelijke beperking bij het zoeken van medische hulp'.

Naar je huisarts

Chemowijzer.nlChemowijzer.nl
Chemowijzer.nl is een website voor patiënten van 65 jaar of ouder die gediagnosticeerd zijn met kanker en voor het eerst chemotherapie ondergaan. Chemowijzer is ontwikkeld om patiënten te helpen zich voor te bereiden op het gesprek met hun arts over de behandeling en op het behandeltraject met chemotherapie.
Op de website zijn informatie, advies en praktische tips hierover te vinden. Lees er meer over bij het Nivel-project PatientVOICE, waar Chemowijzer deel van uitmaakt.

chemowijzer.nl


Luistertijd.nLuistertijd.nl
Het Nivel heeft Luistertijd ontwikkeld, een website voor patiënten van 65 jaar of ouder die gediagnosticeerd zijn met kanker én voor hun oncologische zorgverleners. Luistertijd biedt hen een gratis online communicatieprogramma met als doel hen te ondersteunen in het voeren van gesprekken met elkaar.
De training is voor iedereen beschikbaar via luistertijd.nl en is ook opgenomen op de site kanker.nl. Op deze tweede site treft u video’s aan met voorbeelden van goede communicatie, die gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen van patiënten en zijn nagespeeld door acteurs. Bekijk:

Lees ook het nieuwsbericht ‘Nieuwe online training helpt oudere kankerpatiënten beter communiceren met arts’.

Luistertijd.nl