Tools voor zorgprofessionals

De praktische 'tools' voor zorgprofessionals die het Nivel aanbiedt, zijn divers. Voorbeelden zijn hulpmiddelen in de communicatie met cliënten, vragensets over patiëntveiligheid in een ziekenhuisomgeving en videoclips voor in praktijktrainingen. De tools zijn voortgekomen uit onderzoek dat (mede) door het Nivel is uitgevoerd.

e-HealthInfographic 'E-health-toepassingen in de huisartsenzorg': zeven toepassingen met implementatieplan
Ter bevordering van het gebruik van e-health in de huisartsenzorg hebben we een handige infographic uitgebracht (downloadable), met daarin niet alleen overzichtelijke, beeldende beschrijvingen van zeven typen e-health-toepassingen, maar ook een bijbehorend implementatieplan in 6 stappen. De infographic biedt aan huisartsenvoorzieningen én beleidsmakers in de zorg handvatten om (gezamenlijk) e-health te implementeren en/of op te schalen. 
Voor meer informatie: ga naar het nieuwsbericht 'Praktisch overzicht van e-health-toepassingen en implementatiestappen kan gebruik e-health in huisartsenpraktijk vergemakkelijken'.

Fragment uit de infographic met de beschrijving van communicatietoepassingen voor zorgverleners. Voor de beschrijvingen van alle zeven typen toepassingen kunt u de infographic downloaden.

Communicatietoepassingen zorgprofessionals


COM-MA, een online feedbacktraining voor het apotheekteamCOM-MA, een online feedbacktraining voor het apotheekteam
Met de online feedbacktraining COM-MA kunnen apothekersassistenten en apothekers hun patiëntgerichte communicatievaardigheden verbeteren. Met behulp van video-opnames, zelfreflectie en persoonlijke feedback worden 'tips en tops' gegeven voor de communicatie aan de balie. Zo kunnen zij de patiënt beter ondersteunen bij het gebruik van hun geneesmiddelen. Meer informatie over deze training - met onder andere de werkwijze en het tijdspad - treft u aan in de bijlage Informatie COM-MA.
Lees ook het nieuwsbericht 'Unieke online feedbacktraining COM-MA traint het apotheekteam in patiëntgericht communiceren'.

COM-MA
Fragment uit artikel van Ellen Koster (UPPER) over de ontwikkeling van COM-MA


COMPaZ, vragenlijst veiligheidscultuur van een ziekenhuisCOMPaZ, vragenlijst veiligheidscultuur van een ziekenhuis
COMPaZ is een vragenlijst die een ziekenhuis zelf kan inzetten om de veiligheidscultuur in het ziekenhuis te meten. Het in kaart brengen en bespreken van de veiligheidscultuur draagt bij aan de verbetering van veiligheidscultuur in uw ziekenhuis.

COMPaZ

Met een gedigitaliseerde versie van de COMPaZ-vragenlijst kunnen we binnen uw ziekenhuis op anonieme wijze een cultuurmeting uitvoeren onder uw ziekenhuismedewerkers.
Lees ook het nieuwsbericht 'Met de COMPaZ-vragenlijst naar betere patiëntveiligheid in uw ziekenhuis'.


RALPH, gesprekshandleiding zorgverlening mensen met een verstandelijke beperkingRALPH, gesprekshandleiding zorgverlening mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
Met de RALPH gesprekshandleiding en de toelichting hierbij (via de website van apothekersorganisatie KNMP te benaderen) kunnen zorgverleners mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden tijdig herkennen en beter begeleiden bij het geneesmiddelgebruik.
De RALPH gesprekshandleiding is getest in de apotheek, maar bruikbaar voor elke zorgverlener die met de patiënt het gesprek over geneesmiddelen voert.
Lees ook het nieuwsbericht 'Nieuwe RALPH gesprekshandleiding biedt de apotheek handvatten bij lage gezondheidsvaardigheden'.


RALPH gesprekshandleiding

Fragment uit de RALPH gesprekshandleiding, die in totaal bestaat uit tien vragen aan de patiënt


TRIAGE, een praktische vragenset voor het apotheekteam voor baliegesprekkenTRIAGE, praktische vragenset voor het apotheekteam bij baliegesprekken
De vragenset TRIAGE geeft het apotheekteam een praktisch handvat om het gesprek met de patiënt te openen en eventuele problemen in het medicatiegebruik te signaleren, te bespreken en waar mogelijk op te lossen. TRIAGE bestaat uit een praktische set vragen die aan de patiënt kunnen worden gesteld, en een overzicht met passende vervolgacties bij gesignaleerde medicatie-gerelateerde problemen.
TRIAGE is ontwikkeld samen met apothekers, apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en patiënten, maar is ook bruikbaar voor andere settings waarin het gesprek met de patiënt over medicatie wordt gevoerd.

TRIAGE

Fragment uit TRIAGE, een document van vier pagina´s met een set start- en vervolgvragen en een overzicht van mogelijke vervolgacties


Advance Care Planning programma (ACP)Advance Care Planning programma (ACP)
Het Advanced Care Planning programma (gepubliceerd bij Koraal) is een programma dat zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg helpt om tijdig met cliënten en naasten hun wensen en voorkeuren bespreken. Op de site van ACP wordt het programma uitgelegd en kunt u verschillende handzame documenten downloaden:

  • Gespreksformat Advance Care Planning en Corona [NIEUW, geplaatst op 6 april 2020]
  • Brochure Advanced Cara Planning
  • Checklist Palliatieve Zorg
  • Tips voor een Advanced Care Planning
  • Flyer Training Advanced Care Planning
  • Informatiepakket behorende bij Training Advanced Care Planning

Lees ook het nieuwsbericht 'Nieuw programma Advanced Care Planning voor zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg'.

Advance Care Planning
Handreiking bij Programma Advanced Care Planning


Kennislips 'Omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers'Kennisclips 'Omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers'
Het Nivel heeft samen met Amsterdam UMC en Hogeschool Inholland drie kennisclips ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in scholingen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die te maken hebben met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bekijk:

Kennisclip 1: Welke gedragsveranderingen spelen bij mensen met dementie?

Kennisclips

 

Kennisclip 2: Hoe kunnen zorgverleners de mantelzorgers ondersteunen bij het omgaan met het veranderd gedrag?

Kennisclip

 

Kennisclip 3: Hoe kunnen zorgverleners online ondersteuning bieden aan de mantelzorgers van mensen met dementie?

Kennisclip

 

Toolbox Horen, zien en spreken, meten kwaliteit langdurige zorgrelaties Toolbox Horen, zien en spreken, meten kwaliteit langdurige zorgrelaties
De Toolbox Horen, zien en spreken is een methode voor het meten van de kwaliteit van de zorgrelatie tussen cliënten en zorgprofessionals. Professionals die werkzaam zijn in de langdurige zorg en sámen met de cliënten willen werken aan de kwaliteit van de zorgrelatie, kunnen met twee instrumenten in de Toolbox de kwaliteit van de zorgrelatie tussen cliënten en zorgprofessionals in beeld brengen: WIEK interview en Luister naar mijn verhaal. Bij deze ‘tools’ is een belangrijke, actieve rol weggelegd voor cliënten: zij gaan als co-onderzoekers in gesprek met andere cliënten.
Lees ook het nieuwsbericht 'Vijf praktische instrumenten geven inzicht in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional'.