Transparantiemonitor: Contact

We komen graag met u in contact!

Ziet u in uw werk raakvlakken met een van de onderdelen van de Transparantiemonitor en wilt u uw kennis delen?
Dan komen we graag met u in contact.

Meer weten over de Transparantiemonitor?
Input leveren?

Neem contact op met het Nivel:

transparantiemonitor@nivel.nl

030 272 97 00

De Transparantiemonitor wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.