Hoe komen patiënten en zorgprofessionals tot de best passende zorg?

Hoe komt een patiënt bij een zorg-verlener terecht? Welke keuzes worden daar gemaakt? Welke  informatie wordt daarbij gebruikt? En hoe komt die informatie tot stand? In het model ‘Komen tot de best passende zorg’ ziet u hoe dit proces zou kunnen verlopen.

Transparantiemonitor

Toelichting bij model ‘Komen tot best passende zorg’:
Een patiënt die een zorgtraject in gaat, maakt – bewust of onbewust – keuzes:

  1. De patiënt maakt een keuze voor een zorgaanbieder.

  2. En de patiënt maakt een keuze voor een behandeling.

  3. De patiënt krijgt bij het maken van deze keuzes ondersteuning van zorgprofessionals en hij kan zelf andere vormen van informatievoorziening raadplegen.

  4. Dit proces leidt idealiter tot de best passende zorg voor de patiënt.

  5. Tijdens het zorgtraject registreren zorgprofessionals allerlei gegevens over de patiënt.

  6. Deze informatie bundelen zij met de informatie over andere patiënten.

  7. In een ‘plan-do-check-act-cyclus’ leren zorg-professionals van deze informatie en van elkaar.

  8. Dit vergroot de kennis over kwaliteit van zorgverleners en effectiviteit van behandelingen.

Transparantiemonitor