Onderdelen van de Transparantiemonitor

De Transparantiemonitor bestaat uit verschillende onderdelen die elk jaar worden herhaald.

Transparantiemonitor

We houden peilingen onder zorggebruikers en artsen en brengen zo in kaart hoe transparantie omtrent (kwaliteit van) behandelingen en zorgaanbieders zich ontwikkelt, vanuit patiënten perspectief én artsenperspectief. Ook de regeldruk wordt in kaart gebracht. Daarnaast verdiepen we ons in specifieke cases die gericht zijn op het transparant(er) maken van informatie over zorg.

Transparantiemonitor

Elk jaar verspreiden we de resultaten van de onderdelen van de Transparantiemonitor onder zorgprofessionals. Ook publiceren we de resultaten online op onze website, in factsheets en rapporten. Daarnaast sluiten we aan bij bestaande congressen waar we de resultaten presenteren.

Transparantiemonitor

Samen met relevante partijen bekijken we hoe de inzichten  uit de Transparantiemonitor kunnen worden benut voor lopende en toekomstige ontwikkelingen en projecten.