Griep
Uitgelicht
13-02-2020

Uitgelicht: Griep

In de wintermaanden lopen veel mensen te snotteren en te hoesten. Er hoeft dan niet direct sprake te zijn van griep. De gezondheidsklachten kunnen ook worden veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Wanneer een griepvirus de boosdoener is, spreek je van griep, ook wel influenza genoemd.

De meest voorkomende symptomen van griep zijn: een plotseling begin met koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. De hoest kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na twee tot zeven dagen.

Wekelijkse monitoring

Signaleren van griepvirusRegistreren van griep

Het Nivel levert cijfers over het aantal mensen dat zich met griepklachten meldt bij de huisarts. Het is een van de ziekten die we in kaart kunnen brengen met onze zorgregistraties. Onze cijfers verschijnen regelmatig in allerlei media.

Actuele griepcijfers (surveillance)
Meer informatie over griep

Nivel-Peilstations

Voor het peilen van griep maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruik van de Peilstations, ruim veertig huisartsenpraktijken verspreid over het land. Zij rapporteren wekelijks over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routineregistraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen, zoals griep.

De Peilstation-huisartsen nemen neus- en keelmonsters af bij een deel van de patiënten met een griepachtig ziektebeeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt of er een virus in deze monsters zit en zo ja, welke dit is. Zie ook www.nivel.nl/nl/griep en www.rivm.nl/griep.

Wanneer spreken we van een griepepidemie?Wanneer spreken we van een griepepidemie?

Wanneer twee weken achter elkaar het aantal mensen dat bij de huisartsen komt met griepachtige verschijnselen boven de epidemische grens ligt en minstens 10 procent van deze mensen het influenzavirus heeft, spreken we van een griepepidemie. De epidemische grenswaarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Duur griepepidemie: gemiddeld dertien wekenDuur griepepidemie: gemiddeld dertien weken

Meestal begint een griepepidemie in december of januari. In de afgelopen tien jaar duurden de epidemieën gemiddeld dertien weken. In de winter van 2018-2019 duurde de griepepidemie met veertien weken één week langer dan gemiddeld.

Griep voorkómenGriep voorkómen

Tijdens een griepepidemie kun je bijna niet voorkomen dat je in contact komt met virussen die griepachtige klachten veroorzaken. Om te voorkomen dat anderen ziek worden, kun je er wel voor zorgen dat deze virussen zich minder snel verspreiden. Was vaak je handen en nies bijvoorbeeld in een papieren zakdoek (en gooi deze weg na gebruik) of in de plooi van je elleboog. Daarnaast kun je je laten vaccineren tegen griep. Van griep kun je erg ziek worden, maar meestal gaat het vanzelf over.

LinksLinks

Relevante webpagina's en Nivel-publicaties kunt u vinden via de volgende links: