Uitgelicht: Nivel surveillance
Uitgelicht
10-11-2021

Uitgelicht: Nivel surveillance

Nivel Surveillance signaleert en rapporteert plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij de huidige COVID-19-pandemie. Hiertoe verzamelen we de gegevens van zo’n veertig bij ons aangesloten huisartsenpraktijken in Nederland. Met behulp van hun geanonimiseerde patiëntgegevens krijgen we snel en betrouwbaar inzicht in acute veranderingen in het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.
 

InnovatiefSurveillance: toezicht houden

Surveillance staat voor ‘toezicht houden’, ‘de boel in de gaten houden’. Bij het Nivel heeft Surveillance betrekking op het signaleren van plotselinge veranderingen in de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Hierbij kun je natuurlijk denken aan de uitbraak van COVID-19, maar ook aan een griepepidemie, een hittegolf of een (milieu-)incident.

Doen Nivel SurveillanceDoel Nivel Surveillance

Het doel van de surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is snel en betrouwbaar inzicht te krijgen in acute veranderingen in het optreden van ziekte en sterfte onder de bevolking, als gevolg van bijvoorbeeld:

  • SARS-CoV-2, influenza en andere virussen of bacteriën
  • hittegolven
  • rampen en (milieu-)incidenten

Sterke punten Nivel Surveillance

  • De gezondheidsinformatie is gebaseerd op een professionele beoordeling (door de huisarts) van gepresenteerde klachten of symptomen; ze zijn dus (redelijkerwijs) betrouwbaar.
  • De gezondheidsgegevens verzamelen wij continu en op een geautomatiseerde wijze; ze zijn daarom constant actueel.
  • Het beschikbaar stellen van de gezondheidsinformatie gebeurt vrijwel zonder extra inspanning van huisartsen, aangezien zij hun zorggegevens sowieso vastleggen voor de dagelijkse zorgverlening.

Verzamelen van patiëntgegevens van huisartsenVerzamelen van patiëntgegevens van huisartsen

In Nederland gebruiken huisartsen codes (ICPC, International Classification of Primary Care) voor het vastleggen van symptomen en aandoeningen bij patiënten in elektronische patiëntendossiers. Het Nivel ontvangt van vele huisartsenpraktijken wekelijks bestanden met deze codes voor de surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit gaat als volgt in zijn werk:

Nivel Surveillance

Nivel Surveillance Bulletin: wekelijkse rapportages gezondheidsproblemenNivel Surveillance Bulletin: wekelijkse rapportages gezondheidsproblemen

Wekelijks verschijnt op de Nivel-website het Nivel Surveillance Bulletin. Hierin worden de actuele weekcijfers gerapporteerd met betrekking tot verschillende aandoeningen die zich voordoen. Cijfers over gezondheidsproblemen die niet in het bulletin zijn opgenomen, zijn op aanvraag beschikbaar.

Nivel Sureillance bulletin

Surveillance Bulletin week 34: eerste twee pagina’s

Nivel Surveillance: onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste LijnNivel Surveillance: onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Surveillance maakt deel uit van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Surveillance verzamelt gegevens die honderden eerstelijns zorgverleners, verspreid over het hele land, beschikbaar stellen. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor onderzoek. Organisaties en onderzoekers van buiten het Nivel kunnen op verzoek en tegen betaling ook gebruikmaken van de gegevens.

LinksLinks

Zelf onderzoek doen met de cijfers van het Nivel?Zelf onderzoek doen met de cijfers van het Nivel?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Het is mogelijk om gegevens van Nivel Zorgregistraties aan te vragen om te gebruiken voor eigen onderzoek. Ook kunt u Nivel Zorgregistraties benaderen om overzichten (tabellen) en factsheets op maat te laten maken. De cijfers hieromtrent zijn op aanvraag beschikbaar. Een beschrijving van de berekening van de cijfers is beschreven bij Methode om cijfers te berekenen.