Junior onderzoeker onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging & Ouderenzorg


Het Nivel zoekt per 1 juni 2021 een junior onderzoeker (m/v, 32 tot 36 uur per week) voor participatie in studies binnen het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging & Ouderenzorg.

Het Nivel
Het Nivel is een onderzoeksinstituut dat onderzoek doet dat draait om de vraag hoe we de zorg (nog) beter kunnen maken. ‘Kennis voor betere zorg’ is dan ook de missie van het Nivel. Het onderzoek van het Nivel is onderverdeeld in circa tien onderzoeksprogramma’s, waaronder het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging & Ouderenzorg (V,V&O).

Het onderzoeksprogramma
In het programma V,V&O doen we veel onderzoek naar de werkervaringen van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, bijvoorbeeld: Hoe ervaren zij de kwaliteit en veiligheid van zorg? Willen zij in hun werk ondersteund worden door richtlijnen of kwaliteitsstandaarden? Bij dergelijke onderzoeksvragen combineren we vaak literatuuronderzoek en kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 

Functie-inhoud:
Je zult bijdragen aan de gegevensverzameling, analyse en rapportage van projecten binnen het Nivel-onderzoeksprogramma V,V&O. In eerste instantie zal dat gaan om kwantitatief survey-onderzoek onder een grote bestaande steekproef van beroepsbeoefenaren: het Panel Verpleging & Verzorging. In andere projecten zal je soms literatuuronderzoek, documentanalyse, kwalitatieve interviews of focusgroep onderzoek doen, al dan niet in combinatie met surveyonderzoek. Je werkt daarbij nauw samen met ervaren (senior)onderzoekers. Bij de begeleiding is ook de programmaleider van het onderzoeksprogramma betrokken.

Functie-eisen:

 • een afgeronde wetenschappelijke opleiding, bijvoorbeeld Verplegingswetenschap of Sociale Wetenschappen;
 • ervaring met schriftelijke rapportages in het Nederlands en Engels;
 • goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
 • goed kunnen werken in teamverband;
 • in staat zijn om goed te functioneren onder tijdsdruk (stressbestendig);
 • ervaring met zowel statistische analyses als kwalitatief onderzoek;
 • ambitie om te promoveren strekt tot aanbeveling;
 • een verpleegkundige achtergrond – naast een wetenschappelijke achtergrond – is een pré.

Geboden wordt:

 • een tijdelijke aanstelling voor 32 tot 36 uur per week voor een periode van 12 maanden;
 • een salaris, binnen de opleidingseisen afhankelijk van ervaring, van minimaal € 2.707,25 en maximaal € 2.981,85 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • een eindejaarsuitkering van 6,83% (met een mogelijkheid van uitbreiding tot 8,33%);
 • ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • deelname aan het TOP-programma;
 • een collegiale en informele werksfeer;
 • een pensioenvoorziening;
 • een NS Business Card tegen een geringe eigen bijdrage.

Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de programmaleider prof. dr. Anneke Francke (030 2729789, e-mailadres: a.francke@nivel.nl.

Reageren:
Jouw sollicitatie kun je tot en met 9 mei a.s. richten aan de Nivel sollicitatiecommissie t.a.v. Astrid Huijgen, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht of per e-mail: vacatures@nivel.nl o.v.v. ‘Junior onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg’.

De vacature is tegelijkertijd intern en extern uitgezet. De interne procedure wordt eerst afgerond alvorens de externe kandidaten kunnen worden uitgenodigd.