Junior onderzoeker 'Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg'

Het Nivel zoekt per 1 augustus 2020 een junior onderzoeker (m/v, 32 uur per week) voor participatie in studies binnen het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg. 

Werken bij het Nivel: 
Het Nivel doet onderzoek dat uiteindelijk draait om de vraag hoe we de zorg voor patiënten kunnen verbeteren. ‘Kennis voor betere zorg’ is dan ook de missie van het Nivel.
Het onderzoek van het Nivel is onderverdeeld in circa tien onderzoeksprogramma’s, waaronder het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg. In dat programma doen we veel onderzoek naar de werkervaringen van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, bijvoorbeeld: Hoe ervaren zij de kwaliteit van zorg? Willen zij in hun werk ondersteund worden door zorgrichtlijnen of kwaliteitsstandaarden? Bij dergelijke onderzoeksvragen combineren we vaak literatuuronderzoek en kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In kwantitatief survey onderzoek ondervragen we vaak een grote bestaande steekproef van beroepsbeoefenaren: het Panel Verpleging & Verzorging. 

Functie-inhoud:
Je zal bijdragen aan nieuwe en lopende projecten binnen het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg. In eerste instantie zal dat gaan om onderzoeksprojecten rondom kwaliteitsstandaarden/richtlijnen voor (wijk)verpleegkundigen. Onderzoeksactiviteiten houden literatuuronderzoek, documentanalyse, kwalitatieve interviews of focusgroepen en kwantitatief surveyonderzoek in. Je werkt daarbij nauw samen met ervaren (senior)onderzoekers. Bij de begeleiding is ook de programmaleider van het onderzoeksprogramma betrokken.

Functie-eisen: 

 • een afgeronde wetenschappelijke opleiding, bijvoorbeeld Verplegingswetenschap of Sociale wetenschappen;
 • enige ervaring met schriftelijke rapportages in het Nederlands en Engels;
 • goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
 • goed kunnen werken in teamverband;
 • in staat zijn om goed te functioneren onder tijdsdruk (stressbestendig);
 • affiniteit en ervaring met zowel statistische analyses als kwalitatief onderzoek;
 • een verpleegkundige achtergrond – naast een wetenschappelijke achtergrond - strekt tot aanbeveling.

Geboden wordt:

 • een tijdelijke aanstelling voor 32 uur per week voor een periode van 12 maanden; 
 • een salaris, binnen de opleidingseisen afhankelijk van ervaring, van minimaal € 2.707,25 en maximaal € 2.981,85 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • een eindejaarsuitkering van 6,83%;
 • ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
 • deelname aan het TOP-programma;
 • een collegiale en informele werksfeer;
 • een pensioenvoorziening;
 • een NS Business Card tegen een geringe eigen bijdrage.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmaleider prof. dr. Anneke Francke (030 2729789, e-mailadres: a.francke@nivel.nl.

Reageren:
Uw sollicitatie kunt u tot en met 1 juni a.s. richten aan de Nivel sollicitatiecommissie t.a.v. Astrid Huijgen, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht of per e-mail: vacatures@nivel.nl o.v.v. ‘Junior onderzoeker VVO’.

De vacature is tegelijkertijd intern en extern uitgezet. De interne procedure wordt eerst afgerond alvorens de externe kandidaten kunnen worden uitgenodigd.