Junior onderzoeker 'Zorgstelsel en Sturing'

Het Nivel zoekt per 1 december 2019 een junior onderzoeker (m/v, 32-36 uur per week) ten behoeve van verschillende projecten binnen het themagebied “Zorgstelsel en Sturing”.

Het onderzoek:
Binnen het themagebied Zorgstelsel en Sturing bij het Nivel wordt onder meer onderzoek gedaan naar het zorgstelsel in het algemeen, bedoelde en onbedoelde effecten van gereguleerde marktwerking, de keuzes van zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg, de effecten daarvan op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en de meningen en ervaringen van consumenten met onder andere gezondheidszorg en beleid. Voor een deel wordt dit onderzoek gedaan met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het panel bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder. Meningen en ervaringen worden verzameld met vragenlijsten, maar ook op een meer kwalitatieve manier middels interviews, focusgroepen en een Burgerplatform. Onderwerpen waar in het afgelopen jaar onderzoek naar is gedaan binnen het themagebied zijn: zorgsturing door zorgverzekeraars, vaardigheden van verzekerden, administratieve fouten en fraude binnen de zorg en geneesmiddelen die uit het pakket zijn gegaan.

Binnen het themagebied zijn we op zoek naar een junior onderzoeker die breed inzetbaar is en het leuk en uitdagend vindt om verschillende werkzaamheden voor verschillende projecten te doen. Binnen de onderzoeken wordt er gewerkt in een team onder begeleiding van senior onderzoekers.

Het Nivel:
Om de zorg en ondersteuning voor patiënten en burgers continu te verbeteren is kennis nodig. Die kennis krijgen we via onderzoek, gedreven door concrete vragen, dilemma’s en knelpunten vanuit de zorgpraktijk en het beleid.
Alleen onderzoek dat aansluit bij de problemen en uitdagingen in de gezondheidszorg, én dat voldoet aan de wetenschappelijke eisen voor goed onderzoek, levert waardevolle kennis voor beleid en zorgpraktijk. Het onderzoek van het Nivel is daarom een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering levert wetenschappelijk gedegen resultaten en bruikbare aanbevelingen op voor beleid en praktijk.

Functie-inhoud:

 • (mede) uitvoeren lopende onderzoeken binnen het themagebied;
 • het opstellen van vragenlijsten;
 • het organiseren en plannen van onderzoek (zoals vragenlijsten, Burgerplatform, literatuuronderzoek);
 • het verzamelen van data en ander onderzoeksmateriaal;
 • het gereedmaken van verzamelde data voor analyse;
 • het kwantitatief analyseren van onderzoeksmateriaal met behulp van STATA;
 • het rapporteren van de onderzoeksresultaten in de vorm van factsheets, rapporten, maatschappelijke en wetenschappelijke artikelen.

 
Functie-eisen:

 • een (afgeronde) wetenschappelijke opleiding gericht op onderzoek, zoals gezondheidswetenschappen of sociologie;
 • werkervaring met het doen van onderzoek binnen de gezondheidszorg resulterend in publicaties is een pré;
 • enige ervaring met schriftelijke rapportages (Nederlands en Engels);
 • nauwkeurig zijn;
 • verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 • goede organisatorische vaardigheden;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • goed kunnen werken in teamverband;
 • inventiviteit en enthousiasme.

     
Geboden wordt:

 • een tijdelijke aanstelling voor 32 tot 36 uur per week voor een periode van 12 maanden;
 • een salaris, binnen de opleidingseisen afhankelijk van ervaring, van minimaal € 2.615,70 en maximaal € 2.881,02 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • een eindejaarsuitkering van 5,9%;
 • ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, deelname aan het Talent Ontwikkel Programma;
 • een collegiale en informele werksfeer;
 • een pensioenvoorziening;
 • een NS Business Card tegen een geringe eigen bijdrage.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Judith de Jong (030 2729702, e-mailadres j.dejong@nivel.nl) of dr. Anne Brabers (030-2729855, e-mailadres a.brabers@nivel.nl).

Reageren:
Uw sollicitatie kunt u tot en met 23 oktober a.s. richten aan de Nivel sollicitatiecommissie t.a.v. Astrid Huijgen, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht of per e-mail: vacatures@nivel.nl o.v.v. ‘ZOS’.

De vacature is tegelijkertijd intern en extern uitgezet. De interne procedure wordt eerst afgerond alvorens de externe kandidaten kunnen worden uitgenodigd.

Contactpersoon
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Alle vacatures

Niet-wetenschappelijke vacatures