Masterstudenten / stagiaires ‘De ecologische voetafdruk van het zorgsysteem verminderen’

Het Nivel zoekt per 1 oktober 2022 twee masterstudenten / stagiaires (32-36 uur per week) voor het doen van onderzoek binnen het thema ‘De ecologische voetafdruk van het zorgsysteem verminderen’, waarbij het specifiek gaat om de vraag hoe huisartsen hieraan kunnen bijdragen.

Het onderzoeksthema

De gezondheidssector is gericht op het in stand houden en verbeteren van de gezondheidstoestand van een individu of populatie. Hoewel de sector hiermee een positief doel nastreeft, heeft dit ook – onbedoeld – negatieve effecten, bijvoorbeeld op het milieu en op het klimaat van de gezondheidssector zélf. De totale CO2-uitstoot van de Nederlandse gezondheidszorg is ongeveer 11 megaton per jaar, bijna evenveel als de uitstoot van Tata Steel en de RWE-centrale in Eemshaven bij elkaar en evenveel als de drie kolencentrales die het kabinet weer laat draaien. De huisartsenzorg neemt een aanzienlijk deel van deze CO2-uitstoot voor haar rekening.

Binnen het onderzoeksthema De ecologische voetafdruk van het zorgsysteem verminderen staat de vraag centraal in hoeverre individuele huisartsen in hun dagelijkse praktijkvoering ‘groen’ handelen en waar verbeterpunten liggen voor henzelf en andere huisartsen.

Functie-inhoud

De twee masterstudenten / stagiaires die we zoeken brengen de CO2-uitstoot van huisartsenpraktijken in kaart en vergelijken deze onderling. Jullie observeren huisartsen en analyseren de verzamelde gegevens door deze met behulp van de juiste emissiefactoren om te zetten in CO2-uitstoot. Op basis hiervan schrijven jullie een rapport inclusief aanbevelingen.
Het wordt het gewaardeerd als je tijdens je stage zelf initiatief neemt en ook ideeën voor relevante onderzoeksvragen aandraagt. Indien er vanuit de onderwijsinstelling bepaalde eisen aan de stage worden gesteld, is het mogelijk om in overleg de inhoud van de stage hierop aan te passen.

Functie-eisen

 • een (afgeronde) wetenschappelijke bacheloropleiding, bij voorkeur milieukunde
 • (bij voorkeur) ervaring met het berekenen van CO2-uitstoot en het gebruiken van emissiefactoren
 • ervaring met het doen van literatuuronderzoek in de gezondheidszorg, inclusief wetenschappelijk schrijven

De masterstudent die we zoeken:

 • kan goed zelfstandig (thuis) werken;
 • kan zich mondeling en schriftelijk goed en zorgvuldig uitdrukken;
 • kan relevante informatie verzamelen, opnemen, ordenen en verwerken;
 • is analytisch ingesteld;
 • kan goed organiseren en plannen;
 • kan goed werken in teamverband;
 • is inventief, enthousiast en nauwkeurig;
 • is minimaal 3 maanden beschikbaar.                     

Wij bieden

 • een tijdelijke aanstelling voor 32 tot 36 uur per week voor een periode van minimaal 3 maanden 
 • een (reis)onkostenvergoeding tijdens de stage
 • ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een leerzame, collegiale en informele werksfeer

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen via de receptie van het Nivel, T: 030-2729700, met dr. Lilian van Tuyl (E: L.vanTuyl@nivel.nl) of dr. Bart Knottnerus (E: B.Knottnerus@nivel.nl).

Reageren

Je sollicitatie kun je tot en met 21 augustus a.s. richten aan de Nivel Sollicitatiecommissie t.a.v. Astrid Huijgen, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht of per e-mail: vacatures@nivel.nl o.v.v. Ecologische voetafdruk’.