Post-doc/senior onderzoeker Arbeids- en Organisatievraagstukken in de gezondheidszorg

Het Nivel zoekt per zo snel mogelijk een Post-doc/senior onderzoeker Arbeids- en Organisatievraagstukken in de gezondheidszorg (32 tot 36 uur per week).

Het Nivel doet sociaal-wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek op alle terreinen van de gezondheidszorg. Hiermee dragen we bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg voor patiënten, professionals, zorgorganisaties en beleidsmakers. Ons onderzoek sluit aan bij de problemen en uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat en we willen dat onze resultaten bruikbaar zijn voor de praktijk. Tegelijk voldoet ons onderzoek aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek. Het Nivel ontvangt en werft zowel subsidies en opdrachten voor onderzoek van wetenschappelijke fondsen (zoals ZonMw) als beleidsorganisaties (zoals het ministerie van VWS en beroeps- en brancheorganisaties) voor toepassingsgericht onderzoek. We streven naar een goede combinatie van wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. Zie ook www.nivel.nl.

Wij zoeken een ervaren onderzoeker die bijdraagt aan het onderzoek binnen het programma ‘arbeids- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg’. Dit programma richt zich op actuele problemen op de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg, nationaal en regionaal. Hieraan gerelateerd wordt onderzoek gedaan naar het strategische personeelsbeleid van zorgorganisaties, de kwaliteit van opleidingen en het loopbaan- en vestigingsgedrag van zorgprofessionals. Een speerpunt van het Nivel en het onderzoeksprogramma is de eerstelijnszorg, maar ook in de ziekenhuiszorg, paramedische en publieke gezondheidszorg worden projecten uitgevoerd. Zie ook https://www.nivel.nl/nl/arbeids-en-organisatievraagstukken-de-gezondheidszorg.

De post-doc/senior onderzoeker die we zoeken is direct inzetbaar en kent de arbeidsmarkt en verschillende beroepen in de zorg. Een belangrijk deel van het werk is het leiden van projecten, het werven van nieuwe onderzoeksprojecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Flexibiliteit en brede kennis van de verschillende sectoren, beroepen en organisaties in de zorg is belangrijk. De onderzoeker brengt ervaring en een netwerk mee dat aanvullend is aan het huidige portfolio aan projecten en opdrachtgevers. Specifieke kennis en ervaring met regionale samenwerking en arbeidsmarktbeleid in de zorg is een pre.

Functie-eisen:

 • een afgeronde wetenschappelijke opleiding in de sociale wetenschappen, ruimtelijke wetenschappen, beleids- en organisatiewetenschappen, (sociale) geneeskunde of  gezondheidswetenschappen, met minimaal 4 jaar onderzoekservaring;
 • gepromoveerd in de hiervoor genoemde wetenschappen;
 • ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • ervaring met en plezier in projectwerving;
 • ervaring met schriftelijke rapportages (Nederlands en Engels);
 • flexibel, nieuwsgierig en goed kunnen samenwerken;
 • ondernemend.       

Geboden wordt:

 • een tijdelijke aanstelling voor 32 tot 36 uur per week voor een periode van 12 maanden, met mogelijkheid tot verlenging;
 • een salaris, binnen de opleidingseisen afhankelijk van ervaring, van minimaal € 3.541,12 en maximaal € 5.183,32 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • een eindejaarsuitkering van 6,83% (met mogelijkheid uitbreiding tot 8,33%);
 • ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • deelname aan het POST-programma (voor postdoc onderzoekers);
 • een collegiale en informele werksfeer;
 • een pensioenvoorziening;
 • een NS Business Card tegen een geringe eigen bijdrage.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Ronald Batenburg (030 272 9700; r.batenburg@nivel.nl). De vacature is tegelijkertijd intern en extern uitgezet. De interne procedure wordt eerst afgerond alvorens de externe kandidaten kunnen worden uitgenodigd.

Reageren:
Uw sollicitatie kunt u richten aan de Nivel sollicitatiecommissie t.a.v. Astrid Huijgen, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht of per e-mail: vacatures@nivel.nl o.v.v. ‘arbeids- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg’.