Veldwerker/medewerker dataverzameling en -verwerking

Het Nivel zoekt zo spoedig mogelijk voor het langdurige onderzoeksproject ‘Monitor Zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ een veldwerker/medewerker dataverzameling en -verwerking.

Het Nivel

Het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, doet hoogwaardig onderzoek naar de kwaliteit  en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Bij het Nivel werken meer dan honderd onderzoekers aan betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat direct zijn weerslag vindt in de zorgpraktijk. In totaal werken er ongeveer 170 medewerkers. We zijn gehuisvest op een mooie locatie op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.

Cluster Panel- en Survey-onderzoek

Je komt bij het Nivel te werken in het Cluster Panel- en Surveyonderzoek. Dit team zorgt ervoor dat de infrastructuur van panels waar het Nivel over beschikt veilig, up-to-date en betrouwbaar is en onderhouden de contacten met de deelnemende zorgverleners en panelleden.

Jouw werkzaamheden hebben betrekking op het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, een representatief panel van circa 4000 mensen met een somatische chronische ziekte of lichamelijke beperking. De gegevens die uit onderzoek met dit panel voortkomen, vormen een belangrijke bron van informatie voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van nationaal beleid omtrent deze doelgroepen.

Het project: Monitor Zorg en Participatie

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten wordt onder meer ingezet in ons langlopende project Monitor Zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking, dat deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen.

In de monitor komen mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking zelf aan het woord over hun zorg- en leefsituatie. Belangrijke thema’s zijn de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of beperking, hun contacten en ervaringen met zorgverleners en zorginstanties en hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie.

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

In principe maken mensen maximaal vier jaar deel uit van het panel. Jaarlijks werven we nieuwe mensen met een chronische ziekte, ter aanvulling en vervanging van een deel van de panelleden. Potentiële panelleden worden geselecteerd via huisartsenpraktijken verspreid over Nederland.

De functie

Voor de werving van nieuwe panelleden zijn wij op zoek naar een veldwerker die huisartsen assisteert bij het selecteren van patiënten met een chronische ziekte voor deelname aan het panel. Veldwerkers worden door medewerkers van het Nivel getraind in uit uitvoeren van deze selectieprocedure. 
Voor deze functie geldt dat het aantal uren per week kan variëren.

Functie-eisen

De veldwerker/medewerker dataverzameling en -verwerking

  • is minimaal een tweedejaars student in een universitaire studie of HBO-opleiding gericht op gezondheid of gezondheidszorg;
  • beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
  • is bereid om te reizen binnen Nederland;
  • is bereid om op oproepbasis te werken.

Wij bieden

  • een betaling op basis van gewerkte uren, afhankelijk van leeftijd, vanaf € 15,65 bruto per uur, inclusief vakantietoeslag, toeslag voor opbouw vakantiedagen en 6,83% eindejaarsuitkering;
  • een vergoeding van de reiskosten en (deels) de gemaakte reisuren.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met hoofd Cluster Panel- en Survey-onderzoek Carlijn Hofhuizen (030-2729781 of c.hofhuizen@nivel.nl).

Reageren

Jouw sollicitatie kun je tot en met 26 januari a.s. richten aan de Nivel Sollicitatiecommissie t.a.v. Astrid Huijgen, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht per e-mail naar vacatures@nivel.nl o.v.v. ‘veldwerker NPCG’.