Lid Raad van Toezicht van het Nivel

Per 1 juli 2023 zoekt de Raad van Toezicht van het Nivel een nieuw lid. Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden is de Raad op zoek naar een ervaren en betrokken lid met ervaring in het veld van wetenschappelijk onderzoek en het gezondheidszorgonderzoek en/of sociaalwetenschappelijk onderzoek en onderzoek in een internationale context in het bijzonder. Ervaring in een bestuurlijke context en ervaring met gezondheidszorgbeleid zijn een pre.

Reageren

Het Nivel, kennis voor betere zorg

Het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, is een stichting en een onafhankelijk onderzoekinstituut. Als publieke kennisorganisatie heeft het een nationale functie. In essentie biedt het Nivel ‘kennis voor betere zorg’. Deze kennis vergaren we door ‘het doen van hoogwaardig onderzoek met maatschappelijke impact naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en het eraan gerelateerde sociale domein’. Dit is dan ook de missie van het Nivel. In 2021 had het Nivel een omzet van € 15,8 miljoen. Het meeste onderzoek vindt plaats met projectsubsidies. Bij het Nivel werken zo’n 190 medewerkers, van wie er circa 110 onderzoeker zijn.

Onderzoek van het Nivel

Onderzoek van het Nivel wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden breed verspreid en gebruikt door een groot aantal partijen, zoals de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, zorginstellingen, patiënten‐ en consumentenorganisaties en wetenschappelijke instellingen. Alle publicaties van het Nivel zijn openbaar beschikbaar, op de Nivel-website. 

Wij zoeken een lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen van de organisatie door de directie. De Raad van Toezicht van het Nivel bestaat uit vijf leden en vergadert vijf keer per jaar.

Van het lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

  • goed geïnformeerd is over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en het sociaal domein, over de arbeidsmarkt, over kennis en innovatie en over politiek en bestuur;
  • ruime onderzoekservaring heeft;
  • beschikt over een internationaal georiënteerd netwerk;
  • een uitgebreid netwerk heeft in beleid en in de financiering van (gezondheidszorg)onderzoek;
  • bekend is met de ontwikkelingen binnen open science;
  • zorgt voor een goede samenwerking in de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en de Directie van het Nivel.

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna één keer opnieuw benoembaar, voor een periode van vier jaar.