Verspreiden van kennis

Het Nivel ontwikkelt kennis over de gezondheidszorg. De schat aan informatie die voortkomt uit ons onderzoek delen we graag.

Voor iedereen toegankelijke onderzoeksresultaten
De onderzoeken die wij uitvoeren, worden gefinancierd met publiek geld; we ontvangen bijvoorbeeld instellingssubsidies en projectsubsidies. Mede hierom hechten we eraan dat iedereen die interesse heeft in onze onderzoeken en de resultaten, hier ook toegang toe heeft. Als onafhankelijk instituut publiceren we onze onderzoeksresultaten dan ook altijd, op onze site.

Verspreiden van kennis

Verschijningsvormen van Nivel-publicaties
Onze onderzoeken en de daaruit voortkomende resultaten kennen verschillende verschijningsvormen. Op onze website zijn alle publicaties te vinden van het Nivel of waar het Nivel een bijdrage aan heeft geleverd, zoals wetenschappelijke rapporten, factsheets, wetenschappelijke artikelen, interviews en infographics.

Manieren waarop wij onze kennis delen
Om onze kennis breed te delen communiceren wij hierover via verschillende media.

Verspreiden van kennis

 

1. We voorzien elke actuele publicatie van een nieuwsbericht en plaatsen deze prominent op onze website (op de voorpagina en bij ‘Nieuws’), samen met posts op social media: Twitter, LinkedIn en ResearchGate.

 

Verspreiden van kennis

2. Bij elk nieuwsbericht over een pas verschenen publicatie sturen we een attenderingsmail aan de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.

Verspreiden van kennis

3. We verspreiden indien relevant een persbericht en korte samenvattingen over onderzoeken en resultaten.

Verspreiden van kennis

4. Onze onderzoekers nemen deel aan én organiseren congressen en invitational conferences.