Verpleegkundigen - Ouderen In ChemotherapiE (VOICE)

Oudere patiënten met kanker onthouden minder dan een kwart van alle adviezen die verpleegkundigen geven tijdens het voorlichtingsgesprek over chemotherapie. Om tegemoet te komen aan de behoeften van de patiënt, ontwikkelde het Nivel binnen het project VOICE een communicatierichtlijn en training voor de voorlichting aan kankerpatiënten. De methode is eenvoudig toe te passen en wordt in tientallen Nederlandse ziekenhuizen toegepast. Dit onderzoek resulteerde in tal van wetenschappelijke publicaties, presentaties en een proefschrift.

Als vervolg op het VOICE-project, heeft het Nivel binnen het project PatientVOICE een online ondersteuningstool ontwikkeld. Deze website is speciaal voor oudere patiënten (≥65 jaar) om hen beter voor te bereiden en te ondersteunen bij chemotherapie. Ook is informatie uit de voorlichtingsbrochure voor patiënten digitaal toegankelijk op de website van PatientVOICE.

Op deze website vindt u informatie over het vervolgproject PatientVOICE en het eerdere VOICE-project. De onderzoeksrapporten en brochures zijn gratis te downloaden onder het kopje ‘voorlichting aan ouderen’.

Wilt u de nieuwe voorlichtingsstructuur in praktijk brengen of wilt de website van PatientVOICE graag aanbieden aan patiënten? Neem dan contact op met één van de projectgroepleden voor meer informatie en tips. (s.vandulmen@nivel.nl en j.noordman@nivel.nl)

Nieuwsgierig geworden?
Wij wensen u veel leesplezier!
De VOICE-projectgroep


Projecten VOICE (2008) en PatientVOICE (2013) werden gesubsidieerd door de KWF Kankerbestrijding. Aanvullend heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars subsidie verleend voor de implementatie van de resultaten van het VOICE-project.