Voice: Voorlichting aan ouderen

In onderstaand, tweedelig rapport vindt u de aangepaste richtlijn voor voorlichting aan ouderen met kanker - voorlichting-op-maat – en de bijbehorende training voor verpleegkundigen.

Het eerste deel van het rapport getiteld “In gesprek over chemotherapie deel 1. Handvatten voor patiëntgerichte voorlichting aan ouderen met kanker” bevat informatie over de opbouw van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek over chemotherapie.
Daarbij is in de eerste plaats aandacht voor de vorm en de structuur van het voorlichtingsgesprek. De speciaal ontwikkelde informatiefolder (zie onderaan) stelt patiënten en hun naasten in staat zich voor te bereiden op het gesprek. Door het gebruik van een gespreksonderwerpenlijst, die onderdeel uitmaakt van de voorbereidende informatiefolder, ontstaat extra ruimte voor inbreng van de patiënt en zijn naaste(n). Om de interventie goed toe te passen en te implementeren wordt aanbevolen om tijdens de door het NKI-AVL ontwikkelde communicatietraining te oefenen met belangrijke communicatieve vaardigheden als exploreren, structureren en samenvatten. Dit rapport kan als ondersteuning van deze training dienen, maar kan ook als naslagwerk gebruikt worden. Dit deel van het rapport is te printen.
Hoe de deelnemende verpleegkundigen en de trainer de training hebben ervaren kunt u hier nalezen. In dit document zijn ook de contactgegevens van de trainer opgenomen. U kunt haar hiermee rechtstreeks benaderen wanneer u belangstelling hebt voor het volgen van een training.

Het tweede deel van het rapport getiteld “In gesprek over chemotherapie deel 2. Een video-observatie onderzoek naar patiëntgerichtheid en recall van informatie tijdens verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker” geeft theoretische achtergrondinformatie en een overzicht van de onderzoeksresultaten die de basis vormen van de interventie.
De interventie is ontwikkeld om de communicatie met ouderen in de voorbereiding op chemotherapie te verbeteren. Het materiaal leent zich echter ook uitstekend voor toepassing in andersoortige voorlichtings-gesprekken. Dit deel van het rapport is te printen.


Wij stellen een nieuwe structuur voor het geven van voorlichting voor. Binnen deze manier van voorlichten speelt de patiëntenbrochure "In gesprek over chemotherapie" een belangrijke rol. Deze brochure kunt u nu zelf printen en aan uw patiënten verstrekken.