Voice: Wie zijn wij

Onderzoeksinstituut Nivel
Het Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het Nivel onderzoekt onder andere de structuur en functioneren van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

VOICE binnen het Nivel
Het NIVEL-onderzoek kent verschillende onderzoekslijnen, zoals “Verpleging en Verzorging”, “Beroepen in de gezondheidszorg” en “Kwaliteit en organisatie in de cure en care”. VOICE valt binnen het onderzoeksprogramma “Communicatie in de gezondheidszorg”. In dit programma staat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt centraal. Daarbij komen vragen aan de orde over de manier van communiceren, welke factoren van invloed zijn op de communicatie en wat de effecten zijn van interventies ter verbetering van de communicatie. 

Sandra van Dulmen
Julia van Weert
Janneke Noordman
Jesse Jansen
Jessika Ouwerkerk
Nienke van der Meulen