Aantal behandelingen per kalenderjaar

Het gemiddelde aantal behandelingen reguliere fysiotherapie is in 2017 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Sinds 2011 is het aandeel patiënten dat uitsluitend een screening heeft ondergaan gegroeid van 3,6% in 2011 naar 4,9% in 2015. Door een wijziging in prestatiecodes voor screening, is hierover geen informatie beschikbaar voor 2016 en 2017.
 
Het aandeel patiënten dat 10-12 behandelingen krijgt per kalenderjaar is sinds 2011 steeds ongeveer 10%.
 
Patiënten die behandeld worden voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ kregen de afgelopen jaren gemiddeld 3 keer zoveel behandelingen als patiënten die behandeld worden voor een niet-chronische aandoening.

Nadere uitleg
Voor het berekenen van de behandelomvang wordt voor het aantal behandelingen en de behandelduur gekeken naar de behandelomvang per kalenderjaar. Voor de berekening per kalenderjaar wordt dat gedeelte uit een behandelepisode geselecteerd dat in een specifiek kalenderjaar gegeven is.

Om een indicatie te geven van het aantal zittingen per patiënt kunnen zowel het gemiddelde als de mediaan worden weergegeven. De mediaan is de middelste waarde wanneer de gegevens in orde van grootte worden gesorteerd. Het voordeel van de mediaan ten opzichte van het gemiddelde is dat deze veel minder wordt beïnvloed door extreme waarden. 

Gegevensverzameling
Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de fysiotherapeut - aantal behandelingen per kalenderjaar. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-12-2018; geraadpleegd op 23-03-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/aantal-behandelingen-kalenderjaar