Behandeling

Cijfers 2013

  • In 2013 kregen bijna alle cliënten (94%) hulp van een eerstelijnspsycholoog op individueel niveau, 4% kreeg hulp als paar en 1% als gezin.
  • Ruim driekwart van de cliënten kreeg een behandeling.
  • De methodiek van behandeling bij eerstelijnspsychologen was grotendeels gedragstherapeutisch/cognitief (44%) of een combinatie van twee behandelmethodieken (29%).
  • In 2013 zijn bij 59% van de cliënten tests of vragenlijsten afgenomen en kreeg 18% van de cliënten medicatie voorgeschreven.

 
Trendcijfers

  • Door de jaren heen (2009 – 2013) is het percentage cliënten dat individueel is geholpen gestegen (van 88% naar 94%).
  • Het type hulp dat werd aangeboden bleef grotendeels gelijk, behalve het geven van advies/consultatie, dat is gedaald van 8% naar 6%.
  • Wat betreft de methodiek van behandeling neemt het aandeel gedragstherapeutisch/cognitief toe van 37% naar 44%.
  • Het gebruik van tests of vragenlijsten neemt toe (van 52% naar 59%).

 

Prins M, Verhaak P. Behandeling door eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-12-2018; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/behandeling