Gezondheidsproblemen

In 2017 hadden de meeste contacten in segment 1 in de huisartsenpraktijk betrekking op patiënten met hypertensie zonder orgaanbeschadiging (2,9%), urineweginfecties (2,6%) en diabetes mellitus (1,9%). Dit zijn de gezondheidsproblemen zoals geregistreerd bij de gedeclareerde contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ. De top-5 van gezondheidsproblemen is in de periode 2011-2017 ongewijzigd gebleven.

Er is verschil in gepresenteerde gezondheidsproblemen tussen mannen en vrouwen. In 2017 gingen bij mannen de meeste huisartscontacten over essentiële hypertensie zonder orgaanschade en diabetes mellitus. Bij vrouwen staan urineweginfecties op nummer 1 van meest voorkomende gezondheidsproblemen waarvoor  een contact met de huisartsenpraktijk gedeclareerd werd. Dit verschil komt overeen met de jaren ervoor.

Een groot deel van de contacten van patiënten met een gezondheidsprobleem die ook onder de integrale bekostiging vallen (segment 2) wordt niet meer apart gedeclareerd door de huisarts. Hierdoor is bijvoorbeeld het aantal diabetes gerelateerd contacten, zoals hieronder is weergegeven, een onderschatting. Elders op de website wordt hierover gerapporteerd.

Gegevensverzameling
Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-12-2018; geraadpleegd op 21-03-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-0