Gezondheidsproblemen

Wat valt op?

Cijfers 2017

  • 51% van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen die behandeld worden voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI >25 kg/m2).
  • Bij 40% van de patiënten is meer dan één diëtistische diagnose geregistreerd.
  • 5% van de patiënten bij de diëtist heeft communicatieproblemen, 11% psychische problemen en 3% verstandelijke problemen.

 

Trends

  • Het aandeel patiënten dat behandeld wordt voor onbedoeld gewichtsverlies is de afgelopen jaren toegenomen, van < 1% in 2013 naar 10% in 2016 en 2017.

 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T Zorg door de diëtist - gezondheidsproblemen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-12-2018; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-4