Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren zijn berekend voor de zorg aan patiënten met diabetes mellitus, COPD, astma en hart- en vaatziekten. Daarbij is uitgegaan van de beschrijving van indicatoren door het NHG, die te vinden zijn op de website van het NHG.

 

Nielen MMJ, Janssen C, Davids R, Verheij RA. Kwaliteitsindicatoren voor chronische aandoeningen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2013. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 18-01-2019; geraadpleegd op 13-12-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/kwaliteitsindicatoren