Prestatiecodes

Bij het declareren van een zitting oefentherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een behandeling bij de patiënt thuis of een behandeling in een instelling. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In 2017 was 85% van de zittingen reguliere oefentherapie een zitting in de praktijk. Het aandeel zittingen bij de patiënt thuis is na een daling sinds 2013 weer licht stijgende vanaf 2016 naar 9,6% in
2017. Door een wijziging in prestatiecodes voor screening, is er voor 2017 geen informatie beschikbaar over het aantal mensen die alleen een screening hebben gehad [2].

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - prestatiecodes. 

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 18-12-2018; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/prestatiecodes