Top-3 diagnoses naar leeftijd

Een deel van de logopedische diagnoses is specifiek voor bepaalde leeftijdsgroepen. Daarom hieronder per leeftijdscategorie de top-3 van logopedische diagnoses in 2016 en 2017. Daarbij moet worden opgemerkt dat de behandeling soms gedurende meerdere jaren loopt (van 2016 doorlopend in 2017, of van 2017 doorlopend in 2018).

 

 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - top-3 diagnoses naar leeftijd. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-12-2018; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/top-3-diagnoses-naar-leeftijd