Consumentenpanel gezondheidszorg

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL verzamelt onder de algemene bevolking in Nederland informatie over de meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee. Het panel bestaat uit bijna 12.000 personen van 18 jaar en ouder.

De vraagstelling binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg is heel breed en betreft in zijn algemeenheid de gezondheidszorg in Nederland. Het perspectief van de gebruiker staat centraal in het onderzoek. Daarmee draagt het onderzoek binnen het panel bij aan het versterken van de positie van gebruikers van de gezondheidszorg.

De onderwerpen voor onderzoek worden voorgedragen door de programmacommissie van het Consumentenpanel. Ook andere organisaties kunnen een verzoek indienen voor onderzoek binnen het  Consumentenpanel.

Meer over het Consumentenpanel