Panel Samen Leven

Ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking zijn lid van het Panel Samen Leven. Ook zijn er ruim 350 naasten van mensen met een verstandelijke beperking lid van het panel. De naasten zijn meestal familieleden (ouders, broer, zus), en soms een goede vriend of een begeleider van de wooninstelling waar de persoon met een verstandelijke beperking woont.
In ongeveer de helft van de gevallen doen zowel de persoon met een verstandelijke beperking als zijn / haar naaste mee aan het panel. In de andere helft vande gevallen is alleen de persoon met een verstandelijke beperking of de naaste lid.
De panelleden met een verstandelijke beperking zijn 18 jaar of ouder en hebben een lichte of matige verstandelijke beperking.

 
Wat
Panelleden met een verstandelijke beperking worden één keer per twee jaar uitgenodigd voor een vraaggesprek bij hen thuis. Ook vragen we een deel van de panelleden soms voor een extra vraaggesprek.
Onder de panelleden die als naaste deelnemen wordt één keer per jaar een schriftelijke enquête gehouden. Soms worden er op een ander moment extra vragen aan de naasten gesteld in het kader van een telefonische peiling over een actueel onderwerp dat relevant is voor mensen met een verstandelijke beperking of hun directe naasten.

Raadplegen of onderzoek laten doen?
Het Panel Samen Leven kan ook door andere organisaties worden geraadpleegd voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook kunt u gebruik maken van de informatie die al is verzameld.
 

Participatiemonitor 2015
Arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking 2015
Stemmen met een verstandelijke beperking 2014
Begeleiding onder de WMO 2012