Panel Astma en COPD

Parallel aan het NPCG heeft het NIVEL in 2001 een panel van mensen met astma of COPD opgezet. Het onderzoek dat met dit panel wordt uitgevoerd wordt gefinancierd door het Longfonds. Voor dit panel zijn extra mensen met astma of COPD via huisartspraktijken geworven, in aanvulling op de deelnemers met astma of COPD binnen het NPCG. Door uitbreiding van deze groepen kunnen afzonderlijke gegevens worden gepresenteerd over de zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD. Bovendien verschaffen de deelnemers met astma of COPD informatie over specifieke aspecten van de zorg of hun dagelijks leven (o.a. rookgedrag, luchtkwaliteit thuis en in het openbare leven, contacten met longverpleegkundigen) door middel van een jaarlijkse extra enquête.

Contact
dr. Monique Heijmans, Projectleider NPCG;
telefoon: +31 (0) 30 2729792
e-mail: m.heijmans@nivel.nl
NIVEL, Postbus 1568, 3500BN Utrecht

Samenwerkingspartner
Longfonds