Krijgsman, J., Swinkels, I., Lettow, B. van, Jong, J. de, Out, K., Friele, R., Gennip, L. van
eHealth-monitor 2016: tabellenbijlage.
Den Haag, Utrecht; Nictiz, NIVEL, 2016. 96 p.
ISBN 13:9789082030471