Grit, K., Bal, R., Bomhoff, M., Friele, R.
Toezicht in onzekere situaties: op zoek naar een passend toezichtkader in een veranderende gezondheidszorg.
Rotterdam; Erasmus University Rotterdam, 2016. 48 p.