Veer, A.J.E. de, Dieteren, C.M., Francke, A.L.
Goed voorbeeld, goed volgen? Evaluatie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg.
www.nivel.nl; NIVEL, 2017. 90 p.
ISBN 13:9789461224477