Zoonen, E. van, Koppes, L., Baar, M. van, Schie, C. van, Verheij, R.
Brandwonden bij de huisarts: vóórkomen, risicofactoren en behandeling.
www.nivel.nl; Nivel, 2018. 46 p.
ISBN 13:9789461224682