Opondo, D.O.
Electronic medical records and quality of prescriptions in general practice.
Amsterdam; Universiteit van Amsterdam, 2018. 144 p.
Dit proefschrift gaat over de kwaliteit van voorschrijven van geneesmiddelen aan oudere patiënten in de huisartsenpraktijk. Onze aandacht gaat specifiek uit naar de mogelijkheden van computertechnologie om verbeteringen in het voorschrijven te bewerkstelligen.
Aan de hand van de drie hoofdvragen vatten we de bevindingen samen.
 Vraag 1: Wat is de huidige kwaliteit van voorschrijven aan oudere patiënten in de huisartsenpraktijk?
 Vraag 2: Hoe kunnen richtlijnen, die geformuleerd zijn als klinische regels, worden gebruikt in geautomatiseerde beslissingsondersteunende systemen?
 Vraag 3: In hoeverre is het mogelijk het naleven van klinische regels in de huisartsenpraktijk automatisch te bepalen?
In this PhD thesis, we set out to improve quality of prescribing to elderly patients in general practice. Our focus was on the use of computer technology in quality improvement. We formulated three main research questions pertaining to the following studies. First, we studied the current
quality of prescribing for elderly patients in general practice.
Subsequently, we studied the possibility of formalizing quality indicators for use in electronic medical record systems. Finally, we studied the feasibility for automatic evaluation of quality of prescribing and clinical decision support.
ISBN 13:9789462958180